Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-06-2018 / 20-003157-16


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2472
Datum12-06-2018
InhoudsindicatieFiscale strafzaak. Informatiebeschikking. Détournement de pouvoir. Het Openbaar Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging. Verdachte weigert gemotiveerd tijdens een boekenonderzoek door de Belastingdienst bepaalde e-mails te overleggen. In goed overleg met de Belastingdienst worden de e-mails door de Belastingdienst gekopieerd op een DVD. De DVD wordt door de Belastingdienst in een verzegelde blauwe enveloppe gedeponeerd en bij verdachte in bewaring gegeven. De Belastingdienst geeft vervolgens een informatiebeschikking, waartegen bezwaar wordt gemaakt. Hangende de bezwaarprocedure tegen de informatiebeschikking valt de FIOD bij verdachte binnen en legt beslag op de DVD. De Belastingdienst kondigt aan de DVD op grond van art. 55 AWR bij het Openbaar Ministerie op te vragen. Voordat het zover komt besluit verdachte de DVD aan de Belastingdienst te verstrekken en wordt het bezwaar tegen de informatiebeschikking ingetrokken. Door het optreden van het Openbaar Ministerie zijn de rechtsbeschermingsmogelijkheden, die de wetgever met ingang van 1 juli 2011 in de AWR aan de verdachte heeft willen bieden om zijn weigering in bezwaar door de inspecteur en in (hoger) beroep door de belastingrechter te laten toetsen, volstrekt illusoir geworden. Omdat het Openbaar Ministerie een aan hem toekomende strafrechtelijke bevoegdheid heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven (détournement de pouvoir) wordt het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging.
Recht.nl artikelDétournement de pouvoir: OM niet-ontvankelijk (14-06-2018)
Het hof is van oordeel dat het OM een aan hem toekomende strafrechtelijke bevoegdheid heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven. In dit geval is sprake van een uitzonderlijke situatie waarin het instellen van strafvervolging onverenigbaar is met de beginselen van een goede procesorde, nu het OM het beginsel van zuiverheid van oogmerk (détournement de pouvoir) heeft overtreden.
> Schending van het beginsel van zuiverheid van oogmerk (Taxence.nl)
> OM niet-ontvankelijk wegens détournement de pouvoir (Bijzonderstrafrecht.nl)
> Misbruik van macht (Mariëlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
> Informatieverplichtingen: tot hier en niet verder (Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Jaeger.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3602 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2654 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1587
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:1013
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:1009