Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-08-2018 / 200.208.343_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:3586
Datum21-08-2018
Inhoudsindicatiebestuurdersaansprakelijkheid, aanvragen van surséance van betaling zonder goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, onnodig bewerkstelligen van faillissement, afgeleide schade, profiteren van onrechtmatige daad
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018
RI 2018/85
Aanvragen van surséance van betaling zonder goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018
RO 2018/72
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018 (met noot)
J.R. Everhardus
JIN 2018/206
Bestuurdersaansprakelijkheid, Afgeleide schade, Profiteren van onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018 (met noot)
R.J.W. Analbers
JOR 2018/301
Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurder, In strijd met statuten aanvragen van surseance, Onnodig bewerkstelligen van faillissement, Bestuur heeft investeringsbereidheid van aandeelhouder/schuldeiser niet serieus genomen, Rechtspersoon-bestuurder treft hiervan persoonlijk ernstig verwijt, Geen grondslag voor vergoeden van afgeleide schade, Van schending specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens aandeelhouder is geen sprake.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018
FIP 2018, sign. 397
Bestuur vennootschap heeft faillissement bewerkstelligd.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2019/274
De indirect bestuurders kan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt, nu zij onnodig en in strijd met de statuten het faillissement hebben bewerkstelligd en daarmee op de koop toe hebben genomen dat de gefailleerde haar verplichtingen onder de leningsovereenkomsten met appellanten niet zou kunnen nakomen en ook geen (volledig) verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018
FIP 2019, sign. 77
Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurder.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ0419 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1084 ★★★★★