Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-09-2018 / 17/00636 t/m 17/00638


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:3983
Datum27-09-2018
InhoudsindicatieRijnvarenden. PrejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad. Aan de Hoge Raad wordt de vraag voorgelegd of aan het door Nederland niet naleven van de procedurevoorschriften in de basisverordening, de toepassingsverordening en het Besluit A1 de consequentie dient te worden verbonden dat de Inspecteur geen premie volksverzekeringen van een belanghebbende kan heffen, als een andere lidstaat deze belanghebbende reeds aan de toepassing van zijn sociale verzekeringswetgeving heeft onderworpen en reeds eerder van die belanghebbende sociale verzekeringspremies heeft geheven.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/56.7
Gevolgen niet naleven van de procedurevoorschriften in de basisverordening, de toepassingsverordening en het Besluit A1
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:564 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4469 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB3489 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH0546 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:669
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:555
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2114 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4475
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:2372
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:406
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3141
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3140