Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-09-2018 / 16/03488 en 16/03499


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4027
Datum27-09-2018
InhoudsindicatieEen naheffingsaanslag omzetbelasting 2003 voor een geliquideerde B.V., die pas in 2009, na heropening van de vereffening, aan de vereffenaar, ofwel in 2010 aan de gewezen bestuurder (belanghebbende), is bekendgemaakt, is na de naheffingstermijn, dus niet tijdig, bekendgemaakt. Met betrekking tot 2003 moet de aansprakelijkstelling daarom al vervallen. Ten aanzien van bepaalde transacties tot en met januari 2004 heeft de FIOD onderzoek gedaan. In dit onderzoek naar belanghebbende, zijn B.V. en een derde is een schema opgesteld van de transacties, facturen en geldstromen en een beschrijving gegeven van de schakels in de keten. Voor deze onderzochte transacties zijn belanghebbende en de betrokken derde strafrechtelijk veroordeeld. Met betrekking tot de transacties na januari 2004 is door de FIOD en de Ontvanger geen onderzoek gedaan. Deze transacties betreffen een andere keten en andere betrokken partijen. De stelling van de Ontvanger dat omdat bij de wel onderzochte transacties aannemelijk is geworden dat er sprake was van schijntransacties en/of misbruik van omzetbelasting de conclusie gerechtvaardigd is dat bij transacties waarnaar geen onderzoek is gedaan ook sprake zou zijn van schijntransacties en/of misbruik van omzetbelasting deelt het Hof niet. Ook in zoverre dient de aansprakelijkstelling te vervallen. De heffingsrente tussen de ontbinding van de B.V. en de dagtekening van de naheffingsaanslag is belanghebbende niet te verwijten, omdat hij in die periode geen bestuurder meer was en de aansprakelijkstelling voor de rente komt in zoverre te vervallen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:930 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA2060 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:480 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR7038 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2995 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2149 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7714 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR7065 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:774 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:69 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:419 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ4910 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:469 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:AX6292 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:775
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3766
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:614