Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-11-2018 / 17/00149 en 17/00151


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4638
Datum15-11-2018
InhoudsindicatieBelanghebbende is opgekomen tegen de WOZ-waarde van twee op het aanslagbiljet vermelde objecten. Het Hof is, gelet op de omstandigheden van het geval, van oordeel dat niet gesproken kan worden van twee verschillende feitencomplexen die de werkzaamheden van de gemachtigde meer dan gemiddeld complex maakten. Voor toepassing van factor 1,5 wegens het gewicht van de zaak ziet het Hof daarom geen reden. Het Hof formuleert in deze uitspraak algemene richtsnoeren voor het vaststellen van de proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018
NJB 2019/30
WOZ
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/3.23
Opkomen tegen WOZ-waarde
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2293 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:420 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0892 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7081 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:4 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3226 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2082 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:94 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1685
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3932
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2083
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:4351
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:4202
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3100
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:2095
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1061
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:377
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:283
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:300
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5795
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3257
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3015
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2456
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1976
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1588
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9446
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:11363
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5196