Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-11-2018 / 17/00716 en 17/00717


ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:4758
Datum15-11-2018
InhoudsindicatieBPM. Belanghebbende heeft in Hongarije een auto gekocht en deze naar Nederland gereden. Bij de registratie heeft de auto een kilometerstand van 1.566. Volgens het Hof is sprake van een gebruikte auto. Beslissend is in welke staat (nieuw of gebruikt) de auto verkeert op het moment van registratie in het Nederlandse kentekenregister, ook in het geval waarin een nieuwe auto in het buitenland is afgeleverd aan een in Nederland gevestigde persoon en de Nederlandse persoon degene is die de auto voor het eerst in gebruik neemt. Uit het objectieve karakter van de maatstaf vloeit voort dat de intentie, waarmee dit heeft plaatsgevonden, voor de beoordeling van de staat van de auto niet ter zake doet. Hieruit volgt dat het feit dat belanghebbende de auto vanuit Hongarije naar Nederland heeft gereden niet van belang is. De Inspecteur is wettelijke rente verschuldigd over de te late uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. Ten aanzien van de door de Minister betaalde immateriële schadevergoeding is geen wettelijke rente verschuldigd, nu de geringe overschrijding van de betaaltermijn aan belanghebbende is te wijten doordat zij niet tijdig opgaaf heeft gedaan van haar rekeningnummer.
Recht.nl artikelZelf naar Nederland gereden nieuwe auto is gebruikte auto (04-07-2019)
In december 2013 kocht een man een nieuwe BMW in Hongarije en reed daarmee naar Nederland. Bij registratie alhier stond er 1566 km op de teller. Hij gaf aan dat sprake was van een gebruikte auto en voldeed € 4643 aan BPM. Maar volgens de inspecteur ging het om een nieuwe auto, waarop hij een naheffingsaanslag BPM oplegde van € 3673. De man ging in beroep. Hof Den Bosch oordeelde, net als eerder Rechtbank ZeelandWest-Brabant, dat op het moment van registratie van de auto in Nederland sprake was van een gebruikte auto en vernietigde de naheffingsaanslag. Uit een arrest van de Hoge Raad van 21 september 2018 (nr. 17/02947) leidde het hof af dat het erom ging in welke staat – nieuw of gebruikt – de auto was op het moment van registratie in het Nederlandse kentekenregister. Dat gold ook als een nieuwe auto in het buitenland was afgeleverd aan een in Nederland gevestigde persoon en de Nederlandse persoon degene was die de auto voor het eerst in gebruik nam. Het feit dat de man de auto vanuit Hongarije naar Nederland had gereden, was volgens het hof dus niet van belang. Een auto waarmee ten tijde van de registratie in Nederland 1566 km was gereden, was nu eenmaal geen auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik was geweest. Van een nieuwe personenauto was zodoende geen sprake. De staatssecretaris heeft cassatie ingesteld.
> Het Register - vakblad van het Register Belastingadviseurs 3/2019, p. 25 (RB.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1695 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:78 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:296 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:257 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5756 ★★