Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-03-2019 / 18/00111, 18/00112, 18/00113 en 18/00114


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:1207
Datum29-03-2019
InhoudsindicatieHerzieningsverzoek, artikel 8:119 Awb. Het verzoek heeft betrekking op de uitspraak van het Hof van 7 maart 2014, nummers 13/00550 tot en met 13/00553. Het Hof wijst het herzieningsverzoek af omdat de feiten redelijkerwijs bekend konden zijn vr de uitspraak van 7 maart 2014 en omdat bovendien geen sprake is van feiten en omstandigheden die, als ze eerder bekend waren geweest, tot een andere uitspraak van het Hof zouden hebben kunnen leiden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2818
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:1613