Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-04-2019 / 200.222.596_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:1518
Datum23-04-2019
Inhoudsindicatiemelkveehouders vorderen van kaasmakerij nabetaling van toeslagen ter zake van geleverde melk. Het geschil betreft de inhoud en uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 23-04-2019
ORP 2019, sign. 101
Geschil inzake uitleg van tussen partijen gesloten overeenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AK4841 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:49 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AK4841 ★★★