Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-04-2019 / 18/00248 en 18/00249


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:1719
Datum25-04-2019
InhoudsindicatieWOZ waarde van twee agrarisch objecten. Eén object betreft een gemengd agrarisch bedrijf uit 1946, dat een bedrijfswoning, diverse stallen, overige bedrijfsgebouwen en grond omvat. Het andere object betreft een melkveestal uit 1973 en grond. De objecten worden niet bedrijfsmatig geëxploiteerd, maar belanghebbende ontvangt liggeld voor de in de varkensstallen van het object uit 1946 aanwezige varkens. Het Hof oordeelt dat de Heffingsambtenaar voor de waardebepaling terecht aansluiting heeft gezocht bij de kengetallen uit de Taxatiewijzer Agrarische gebouwen en de Taxatiewijzer Grond bij agrarische objecten. Op de kengetallen heeft de Heffingsambtenaar afwaarderingscorrecties op de bedrijfswoning toegepast en correcties op de stallen vanwege de slechte onderhoudsstaat en de kosten voor asbestopruiming in aanmerking genomen. Verder heeft de Heffingsambtenaar voor de waarde van de gronden aansluiting gezocht bij de gerealiseerde verkooptransacties van agrarische objecten in de regio waaruit een lagere grondwaarde voor elk van de objecten volgt dan die volgens de Taxatiewijzer Grond bij agrarische objecten. Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1375 ★★★★★