Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-07-2019 / 200.216.565_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:2537
Datum16-07-2019
InhoudsindicatieKern van het geschil is de vraag wie van partijen aanspraak kan maken op btw die is gerestitueerd in verband met leegstand van het onroerend goed. Haviltex. Bij de toepassing van de Haviltex-maatstaf gaat het er niet om wat partijen volgens de rechter zouden zijn overeengekomen indien zij wel rekening hadden gehouden met de mogelijkheid van teruggave van btw ter zake de leegstand, maar om de vraag welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan artikel 15 van de koopovereenkomst mogen toekennen in het zich voordoende geval dat later blijkt dat met betrekking tot de leegstaande verdiepingen btw teruggevorderd kan worden, en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. Geen grond de koper van het onroerend goed te verplichten ook de btw die de koper terug heeft ontvangen over de leegstand af te dragen aan de verkoper, omdat deze eenvoudigweg geen deel heeft uitgemaakt van de prijsafspraken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1376 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2821 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9053 ★★★