Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-01-2019 / 17/00565


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:378
Datum31-01-2019
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft bij akte van schenking van haar echtgenoot de onverdeelde helft van het recht van erfpacht dat ziet op een registergoed verkregen. Naar het oordeel van het Hof is sprake van een belastbare schenking en heeft de schenking niet gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Het Hof vermindert de aanslag, omdat de waarde van de schenking te hoog is vastgesteld.
Recht.nl artikelBeroep op vrijstelling schenkbelasting via natuurlijke verbintenis faalt (29-03-2019)
Ontvangt iemand van zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwde partner een kostbaar goed en wil hij deze verkrijging vrij van schenkbelasting ontvangen? Dan kan hij bijvoorbeeld stellen dat de schenking plaatsvond op grond van een natuurlijke verbintenis. Hij zal echter wel moeten bewijzen dat sprake is van die verbintenis en dat is lastig.
> Beroep op vrijstelling schenkbelasting via natuurlijke verbintenis faalt (Accountancyvanmorgen.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 31-01-2019
ERF 2019/89
Afstand van geschonken erfpachtsrecht landgoed. Schenkbelasting alsnog ingevorderd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7495 ★★★★★