Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-02-2019 / 200.167.887_01 en 200.167.892_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:593
Datum19-02-2019
InhoudsindicatieAansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel dat is ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2017:2234 en ECLI:NL:GHSHE:2017:4857.
Recht.nl artikel'Louter gesprekken voeren' na klachten over leidinggevende: werkgever aansprakelijk (14-03-2019)
Een werknemer beklaagde zich na tientallen jaren dienstverband over een leidinggevende. Hij deed dat schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de directeur personeelszaken. Werd daar voldoende gevolg aan gegeven? De kantonrechter vond van wel, omdat gesprekken tussen werknemer en leidinggevende werden georganiseerd door de werkgever, waaruit instructies voortkwamen voor de toekomstige samenwerking. Hoewel de uitkomst van deze zaak nog niet bekend is, is het feit dat het hof vindt dat louter gesprekken voeren onvoldoende is en dat wellicht zelfs collega's hadden moeten worden bevraagd, nogal baanbrekend.
> Klachten over een leidinggevende niet serieus nemen? Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van burnout (Muriel Middeldorp, Potjonker.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-02-2019
AR 2019/197
Deskundige oordeelt dat werknemer lijdt aan een chronische en persisterende depressie. De aanhoudend slechte relatie met zijn leidinggevende is voor werknemer destructief geweest en heeft geleid tot zijn uitval. Psychisch letsel opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden (art. 7:685 BW).
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-02-2019
JAR 2019/89
Werkgever aansprakelijk voor burn-out chauffeur door intimidatie leidinggevende.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1468 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4857 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2678 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4857 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2678 ★★