Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-02-2019 / 200.130.528_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:702
Datum26-02-2019
InhoudsindicatieAansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor een schuld uit overeenkomst jegens de contractuele wederpartij van de vennootschap in de situatie dat de vennootschap zélf geen verhaal biedt (inmiddels failliet is) en de - als zekerheid voor de nakoming van de door de vennootschap gesloten overeenkomst verstrekte - borgstellingen door de medebestuurder waardeloos blijken te zijn, omdat de (met elkaar op huwelijkse voorwaarden gehuwde) bestuurder en de medebestuurders in een eerder stadium alle privévermogen op naam van de bestuurder hebben gezet; bestuurder heeft geweten van (de waardeloosheid van) de borgstellingen de medebestuurder, had daarvan althans behoren te weten, en had de zekerheidsstellingen moeten verhinderen.
Recht.nl artikelEchtgenote bestuurder moet geld terugbetalen aan curator (28-02-2019)
De curator in dit faillissement vorderde van de bestuurder dat diens echtgenote een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro aan de boedel zou terugbetalen. Dit bedrag was door de man voor zijn faillissement aan zijn echtgenote betaald op grond van de afspraak dat de vrouw zou meedelen in zijn vermogen. Het echtpaar trouwde destijds onder huwelijkse voorwaarden. De afspraak kwam neer op een wijziging van die voorwaarden. Die was echter niet vastgelegd in een notariële akte, waardoor de afspraken niet geldig zijn.
> Echtgenote bestuurder Eurocommerce moet geld terugbetalen aan curator faillissement (Rechtspraak.nl)
> Bestuurders: houd je medebestuurder in de gaten (Sandrine Piet, Wieringa-advocaten.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019
RO 2019/31
Bestuurder heeft geweten van (de waardeloosheid van) de borgstellingen de medebestuurder
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (met noot)
C. Spierings
JOR 2019/180
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder na faillissement, Door echtgenoot-medebestuurder verstrekte zekerheidsstelling is waardeloos als gevolg van constructie via huwelijksvermogensrecht, Persoonlijke garantstelling maakt deel uit van ten behoeve van vennootschap gemaakte afspraken, Bestuurder heeft geweten van (waardeloosheid van) borgstelling, had daarvan althans behoren te weten, en had zekerheidsstelling moeten verhinderen, Bestuurder treft persoonlijk ernstig verwijt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1668 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ4984 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3085 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:45 ★★