Hoge Raad, 07-04-2000 / R99/122HR


ECLIECLI:NL:HR:2000:AA5408
Meer over deze zaak:
Datum07-04-2000
Inhoudsindicatie7 april 2000 Eerste Kamer Rek.nr. R99/122HR Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [de bijstandontvanger], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr drs K.M. van Holten, t e g e n DE GEMEENTE HAREN, gevestigd te Haren (Gr.), VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr A.J. Swelheim. 1.Het geding in feitelijke instanties...
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA5408
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1164 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:94 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:58
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA5408
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:3514