Hoge Raad, 17-11-2000 / C98/273HR


ECLIECLI:NL:HR:2000:AA8369
Datum17-11-2000
Inhoudsindicatie-
Recht.nl artikelWerkgeversaansprakelijkheid en onzeker causaal verband tussen schade en werkzaamheden (07-06-2013)
Twee zaken waarin werknemers een vordering tot schadevergoeding toegewezen kregen voor het ontstaan van RSI tijdens het werk, moeten over. Over de aard en oorzaken van RSI bestaan veel onduidelijkheden. Het hof heeft zich teveel laten leiden door een vermoeden van een verband tussen ziekte en werkomstandigheden, terwijl dit verband te onzeker is. Het hof had zijn oordeel beter moeten motiveren.
Beide arresten zijn zeer interessant onder meer voor wat betreft de bewijspositie van partijen en het wel of niet van toepassing achten van de zogenoemde arbeidsrechtelijke omkeringsregel.
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Werkgeversaansprakelijkheid en onzeker causaal verband tussen schade en werkzaamheden (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Werkgever niet te snel aansprakelijk voor beroepsziekte (Margot van Beurden, Van Benthem & Keulen)
> Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij beroepsziekten aangescherpt (Janneke Kruijswijk Jansen, Kennedy Van der Laan)
> Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast (Annelijn Kroes, Dirkzwager)
> Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad (Chris van Dijk en Lotte Veendrick, Kennedy Van der Laan)
> De arbeidsrechtelijke omkeringsregel aangescherpt en verduidelijkt (Lotte Veendrick, Kennedy Van der Laan)
Recht.nl artikelWerknemer ziek van blootstelling aan mangaan? (27-11-2015)
In deze zaak stond de vraag centraal of een werknemer lijdt aan gezondheidsklachten die zijn ontstaan door blootstelling aan mangaan tijdens zijn werk. De kantonrechter oordeelt dat aangenomen moet worden dat oorzakelijk verband bestaat.
> Werknemer baksteenfabriek ziek geworden van zijn werk? (Rechtspraak.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA8369
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3514 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3519 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW0025 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1294 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2305
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:5659
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8919
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3519
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3517
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BD5263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA8369
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1432
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4141
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4425
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8930
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7350
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:817
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:17
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2609
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2424
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ7087
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU5620
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3517
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2003:728
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2003:727
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2002:4
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2624
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5470
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4831
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10935
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1788
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:508
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6202
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4897
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN0074
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO8014
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BN4195