Hoge Raad, 16-01-2004 / C02/239HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AM2358
Datum16-01-2004
Inhoudsindicatie16 januari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/239HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. M.P. de Witte, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Recht.nl artikelTerugkomen van bindende eindbeslissingen (10-10-2019)
Wat als de rechter een bindende eindbeslissing heeft gegeven, maar later blijkt dat deze beslissing is achterhaald door nieuwe feiten, stellingen of nieuw verworven inzicht van de rechter? Dan is de procesorde niet gebaat bij het stug vasthouden aan alleen de juridische werkelijkheid. De Hoge Raad heeft daarom in de loop der jaren aanvaard dat een rechter kan terugkomen van zijn bindende eindbeslissing, als de beslissing (inmiddels) berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.
> Terugkomen van bindende eindbeslissingen (Advocatenblad.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2358 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8521 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1224 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2358 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:76
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2369
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:54
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:503
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2160
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2017:691
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7841
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4211
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7784
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2008:BG1982