Hoge Raad, 30-03-2004 / 00281/03


ECLIECLI:NL:HR:2004:AM2533
Datum30-03-2004
Inhoudsindicatie1. Algemene regels voor toepassing 359a Sv. 2. Uitleg begrip 'doorzoeking'; lostrekken pijp in kelder. 3. Schutznorm-redenering bij onbevoegd lostrekken van een afvoerpijp in niet door verdachte gebruikte kelder in niet door verdachte bewoond pand. Ad 1. HR ordent en formuleert algemene uitgangspunten en regels waarop zijn huidige rechtspraak terzake art. 359a Sv is gebaseerd. Ad 2. Activiteiten die verder gaan dan 'zoekend rondkijken' moeten worden aangemerkt als 'doorzoeking'. 's Hofs oordeel dat het lostrekken van een pijp in een kelder geen doorzoeking oplevert is niet zonder meer begrijpelijk. Ad 3. Door het onbevoegd lostrekken van een afvoerpijp in een niet door verdachte gebruikte kelder in een niet door verdachte bewoond pand, is de verdachte niet getroffen in het belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen.
Recht.nl artikelHR: bewijsuitsluiting kentekengegevens in moordzaak moet opnieuw bekeken worden (20-09-2011)
Het Gerechtshof Den Haag heeft een man vrijgesproken van moord/doodslag. Het hof heeft bij dit oordeel gesteld dat bewijs verkregen uit kentekenregistratiesystemen uitgesloten was. De gegevens hadden namelijk niet meer in het systeem mogen staan. De Hoge Raad stelt nu dat uit de motivering van het hof niet blijkt dat het rekening heeft gehouden met de ernst van het verzuim en met het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt.
> Hoge Raad vernietigt vrijspraak van moord/doodslag (Rechtspraak.nl)
> Artikel 359a Wetboek van Strafvordering (Wetten.nl)
> Mag de strafrechter bewijs gebruiken dat niet verzameld had mogen worden? (Folkert Jensma, NRC Weblog)
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-03-2004, 00281/03
V-N 2004/50.7
Rechtsgevolgen na normschending bij opsporing. Regels voor vormverzuimen bij voorbereidend onderzoek

art. 359a Sv
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5322 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM6673 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9338 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8795 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2059 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1367 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7688 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9199 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0613 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:9 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0554 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5322 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2740 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2678 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7662 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:706 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:637 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ7150 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3084 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4280 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8824 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO3545 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:1 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3541 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0552 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ3252 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7120 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1476 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1642 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1642 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6784 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0656 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO8320 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2019 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1800 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6142 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0655 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1760 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6864 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7438 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1063 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2650 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BR0666 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9301 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT2518 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0554 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH3079 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH2678 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB8977 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7363 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2768 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1792 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BR0671 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1179 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT7104 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1179 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1726 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8204 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK4173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC9956 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AP4584 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:786 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2247 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:242 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2775 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:193 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7893 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7150 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5321 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1043 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX4439 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4227 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ9251 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4828 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9070 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BS1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3765 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2522 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6094 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3765 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI0505 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BI8567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS8856 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2274 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2271 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2269 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:18 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:96 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1392 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:460 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2649 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY5312 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0249 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9199 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8829 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0552 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6094 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2740 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2630 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO3374 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9359 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9358 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6656 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL5629 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK4173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ9895 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH1476 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF0281 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7667 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:602
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1470
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1245
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1048
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1047
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:303
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2305
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:924
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:748
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4875
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:316
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2674
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2671
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2651
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2650
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8163
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8329
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2814
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1909
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:677
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1943
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BW5210
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BZ3791
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0251
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5513
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3797
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9956
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9338
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9184
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1800
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3452
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT6962
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT1783
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2066
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2173
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN8037
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BM6673
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT1796
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4125
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL7688
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3496
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM6656
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI7084
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9895
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG7244
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF1321
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK7941
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC6726
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC3496
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB7662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA7667
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY7363
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:186
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:603
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:601
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1133
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:997
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:478
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:172
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:128
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:126
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1640
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1540
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1497
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1405
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1353
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1247
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1238
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1144
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1136
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1123
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:640
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:614
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:276
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:94
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:92
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7501
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1895
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1204
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:980
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:684
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:652
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:476
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:410
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:363
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6908
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2810
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2912
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2502
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2469
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1816
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1755
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1754
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1753
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1752
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1746
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1366
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1019
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:936
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:681
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:177
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:140
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3956
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:747
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8846
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8710
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2834
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2830
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2778
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1972
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1188
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:723
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:692
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:210
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:102
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2675
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8217
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9936
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2218
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1520
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1968
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1553
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1369
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:229
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5954
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9682
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX6122
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4828
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3828
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9183
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9091
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV7438
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6784
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT6972
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT2679
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT2518
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9346
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW1079
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BU9716
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BU7200
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT8787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7104
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1796
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BS1742
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2818
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2817
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2078
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6142
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0832
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9900
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4650
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2720
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO1585
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR6836
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8411
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8401
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BL8022
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO8202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4639
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM2447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0948
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2009:BI6976
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2009:BI6974
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ3252
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG7244
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1026
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BK1200
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK7623
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF0281
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC9956
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC1367
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO3545
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2004:AO9376
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1290
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1289
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:584
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:620
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:495
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:492
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:604
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1242
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6128
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6127
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6125
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1785
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:196
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:195
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:194
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5349
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5218
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5201
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5199
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:10749
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2634
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8773
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8772
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8920
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8713
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8712
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8698
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:5143
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2504
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:156
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2018:48
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2018:17
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:322
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2891
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:33
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10390
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1435
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1434
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1244
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10932
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2952
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3239
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1420
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5516
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5134
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:252
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:251
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:76
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1370
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5831
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4030
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:576
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3117
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:4075
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1914
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1860
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:2354
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2085
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:605
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2961
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2600
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5302
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5798
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:988
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:972
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:949
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:946
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:942
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:939
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:925
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3955
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2912
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1394
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:853
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8074
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6156
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4104
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3855
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3854
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:740
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3278
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ2256
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3545
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3542
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3531
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3097
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19210
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:10173
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1602
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4950
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2965
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2616
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2671
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2670
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5850
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2012:BW4116
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2012:BW0553
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY1949
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW5082
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY4211
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BT2068
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0870
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4550
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4510
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN5520
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2010:BM7055
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM4402
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7410
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2006:AZ5782