Hoge Raad, 24-09-2004 / C03/101HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AO9069
Datum24-09-2004
Inhoudsindicatie24 september 2004 Eerste Kamer Nr. C03/101HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], thans gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M. Ynzonides, t e g e n ALOG ONROEREND GOED EN HANDELMAATSCHAPPIJ B.V., gevestigd te Culemborg, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. G. Snijders. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Recht.nl artikelDe aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever (28-08-2013)
Kunnen contractuele bepalingen ook tegen niet-contractpartijen worden ingeroepen? En kan een niet-contractpartij een beroep doen op een bepaling uit een contract van twee anderen? Zeker voor partijen in de bouwwereld, waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van contractuele tussenschakels, zoals projectmanagers en hoofdaannemers, zijn dit relevante vragen.
> De aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever I (Pieter Bloemendal, Dirkzwager)
> De aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever II (Pieter Bloemendal, Dirkzwager)
> Tijdschriftartikelen over zaak AO9069 (Recht.nl Vakliteratuur)
> Tijdschriftartikelen over zaak BT7496 (Recht.nl Vakliteratuur)
> Tijdschriftartikelen over zaak BC4957 (Recht.nl Vakliteratuur)
Recht.nl artikelWanprestatie geen noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derde (20-07-2017)
Deze zaak, die werd voorgelegd aan de Hoge Raad, betrof een vordering uit onrechtmatige daad van een koper jegens een derde. De vraag hierbij was of de koper rekening moest houden met de belangen van die derde. Bepalend is of de aangesproken partij haar verklaringen en gedragingen ter zake van de overeenkomst mede diende te laten bepalen door de belangen van de betrokken derde. Niet is dus vereist dat de aangesproken partij is tekortgeschoten in nakoming van de overeenkomst.
> Vleesmeesters/Alog en Wierts/Visseren enkel bij vaststaande contractuele wanprestatie? (Imke Hofmans, Dirkzwager)
> Wanprestatie geen noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derde (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
> Aansprakelijkheid bij samenhangende contractsverhoudingen (Frank Delissen, Dirkzwager)
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR
RvdW 2004, 108
Overeenkomst en derden; tekortschieten onrechtmatig jegens derde?; in aanmerking te nemen omstandigheden van het geval.

TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR
NJB 2004 afl. 37, p. 1953
Overeenkomst en derden; tekortschieten onrechtmatig jegens derde?; in aanmerking te nemen omstandigheden van het geval. Wanneer iemand zich contractueel heeft gebonden, waardoor de contractverhouding waarbij hij partij is in het rechtsverkeer een schakel is gaan vormen waarmee de belangen van derden, die aan dit verkeer deelnemen, in allerlei vormen kunnen worden verbonden, staat het hem niet onder alle omstandigheden vrij de belangen te verwaarlozen die derden bij een behoorlijke nakoming van het contract kunnen hebben.
TijdschriftartikelDerdenwerking
R.M. Hallie
Bb 2004, 65
Op 24 september 2004 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de derdenwerking van overeenkomsten. In dit arrest is de vraag aan de orde onder welke omstandigheden - in geval van contractschending door ťťn van de bij het contract betrokken partijen - een derde (die geen partij is bij dit contract) de contractschendende partij aansprakelijk kan houden voor de door hem als gevolg van de contractschending geleden schade.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR
JOR 2004/341
Overeenkomst en derden. Zorgvuldigheidsnorm. Contractant dient nauw betrokken belangen van derde te ontzien door zijn gedrag mede door die belangen te laten bepalen. Beoordeling naar omstandigheden van geval.

Vleesmeesters Versman vof te Middelburg, eisers tot cassatie,
tegen
ALOG Onroerend Goed en Handelsmaatschappij BV te Culemburg, verweerster in cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR
TvHB, 2004, 6
Onder omstandigheden dient de hoofdhuurder van middenstandsbedrijfsruimte zich de belangen aan te trekken van de onderhuurder bij verplaatsing van de onderneming.

Vleesmeesters/Alog onroerend goed en handelmaatschappij BV.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR (met noot)
Kerpestein
JIN 2004/30
Derdenwerking. Winkel-in-winkel. Gebrekenregeling.
Volgens vaste rechtsprak dient bij de beantwoording van de vraag of buiten-wettelijke derdenwerking mag worden aangenomen aan alle omstandigheden van het geval te worden getoetst en niet alleen de letterlijke tekst van de overeenkomst, zo ook in het geval van onderling nauw samenhangende huurovereenkomsten voor detailhandelsbedrijsruimte.

A, te B,
tegen
Alog Onroerende Goed en handelsmaatschappij BV, te Culemborg,
verweerster in cassatie
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR
MvV 2005, 49
Wanprestatie en onrechtmatige daad jegens een derde. (Vleesmeesters tegen Alog).
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-09-2004, C03/101HR (met noot)
C.E. du Perron
NJ 2008/587
Overeenkomst en derden; tekortschieten onrechtmatig jegens derde?; in aanmerking te nemen omstandigheden van het geval.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO9069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT7496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1646 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1355 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2971 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0485 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO9069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY0485 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3891 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6274 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:30
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:29
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1021
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7578
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:295
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2214
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2213
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6970
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW9803
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BO9820
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:583
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:339
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:750
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:413
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:428
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:407
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3114
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:851
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:535
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2835
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:411
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4346
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:1578
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:188
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1835
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1824
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6193
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7496
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5308
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0265
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BK3801
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8588
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BK8586
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:69
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:2763
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:201
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:558
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:557
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5245
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:697
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:5087
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2929
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5784
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6370
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:5625
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:4
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4501
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9104
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6229
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3108
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4812
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:6969
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2130
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5327
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4818
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4311
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4603
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6219
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5224
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1417
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4530
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11215
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7613
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3809
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9796
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:1613
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3182
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8309
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8110
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7318
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:6748
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2641
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4583
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1148
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4041
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6973
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6971
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5160
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY7422
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2012:BX1353
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0644
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV9847
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW7216
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY4672
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR7031
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BU2989
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6993
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2008:BD8041