Hoge Raad, 10-12-2004 / C03/264HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AP2651
Datum10-12-2004
Inhoudsindicatie10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/264HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DIOSYNTH B.V., gevestigd te Oss, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Recht.nl artikelOvereenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst? (04-09-2007)
De overeenkomst van opdracht lijkt steeds meer aan populariteit te winnen; met name hoog opgeleiden lijken vaker te kiezen voor de 'vrijheid' van deze contractsvorm. Dit neemt niet weg dat rechters zich met grote regelmaat moeten buigen over het vraagstuk of de overeenkomst wel daadwerkelijk een overeenkomst van opdracht is, en geen verkapte arbeidsovereenkomst.
Bij de civielrechtelijke kwalificatie van een overeenkomst van opdracht geldt het arrest van de Hoge Raad inzake Groen/Schoevers als startpunt (HR 14 november 1997, helaas niet via Rechtspraak.nl beschikbaar). De Hoge Raad heeft daarna nog zes bepalende arresten gewezen.
> Overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst? (Mr drs. E. Schoenmaker, Van Benthem & Keulen)
> Tijdschriftartikelen over de zaak Groen/Schoevers (Zie ook JAR 1997/263, NJ 1998/149, RvdW 1997/231)
> HR 05-04-2002 nr C00/334HR (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
JAR 2005/15
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Partijbedoeling. Feitelijke wijze van uitvoering. Bewijsaanbod.

Diosynth BV te Oss, eiseres tot cassatie,
tegen
Harmina Groot-van Veen te Eindhoven, verweerster in cassatie
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR (met noot)
C.J. Loonstra
JIN 2005/51
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Partijbedoeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
SMA, 2005, 139
Gezagsverhouding. Bewijs. (Diosynth/Groot), JOL 2004, 665, JAR 2005/15, RAR 2005, 5.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
SMA, 2005, 141
Gezagsverhouding. Bewijs. (Diosynth/Groot), RAR 2005, 5.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR (met noot)
M.W.A.M. van Kempen
Loon, 2005/4, p. 17
Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

De Hoge Raad heeft zich in deze uitspraak uitgelaten over het leveren van bewijs over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. Als de aard van de overeenkomst op voorhand onduidelijk is, moeten partijen in de gelegenheid worden gesteld om bewijs te leveren wat voor soort overeenkomst men beoogde te sluiten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
SMA 2005, 194
Gezagsverhouding. Bewijs. (Diosynth tegen Groot). (JIN 2005/51).
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
NJ 2005/239
Kwalificatie overeenkomst: overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR (met noot)
M.S.A. Vegter
SR 2005, 19
Arbeidsovereenkomst; partijbedoeling; opdracht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
Kwalificatie overeenkomst
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
SMA 2005, 139
Gezagsverhouding. Bewijs.

(Dyosynth / Groot).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AP2651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9573 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3887 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1438
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:6064
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR6821
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6333
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1328
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3105
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4625
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY8742
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1692
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU6045
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AP2651
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:699
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:131
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:106
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8844
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10418
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3039
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2406
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8365
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5984
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BV0717
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8832