Hoge Raad, 17-12-2004 / C03/114HR


ECLIECLI:NL:HR:2004:AQ3810
Datum17-12-2004
Inhoudsindicatie17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/114HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiser 1], en 2. [Eiseres 2], beiden wonende te [woonplaats], BelgiŽ, EISERS tot cassatie, advocaat: mr. M.J.H.M. Verhoeven, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van FinanciŽn), gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. M.J. Schenck. 1. Het geding in feitelijke instanties...
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
NJB 2005 afl. 2, p. 104
Aanslag IB in strijd met gemeenschapsrecht; vordering uit onrechtmatige daad tot vergoeding integrale proceskosten beroepsprocedure; burgerlijke rechter bevoegd?; toewijzing slechts tot bedrag forfaitaire wettelijke proceskostenregeling (Warb jo. BFP); zgn. eis van doeltreffendheid.

1. X, en 2. X-Y, beiden te Z, BelgiŽ, eisers tot cassatie,
tegen
De Staat der Nederlanden (Ministerie van FinanciŽn), te 's-Gravenhage, verweerder in cassatie
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
RvdW 2005, 2
Aanslag IB in strijd met gemeenschapsrecht; vordering uit onrechtmatige daad tot vergoeding integrale proceskosten beroepsprocedure; burgerlijke rechter bevoegd?; toewijzing slechts tot bedrag forfaitaire wettelijke proceskostenregeling (Warb jo. BFP); zgn. eis van doeltreffendheid.

(1. X.; 2. X.-Y., beiden te Z., BelgiŽ / De Staat der Nederlanden (Ministerie van FinanciŽn)).
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
EG:SEW/JEG, 2005, 1, p. 143
Na uitspraak van HvJ EG in 1996, waarbij het buitenlandertarief in de IB discriminatoir is verklaard, wordt in strijd daarmee alsnog IB-aanslag wegens buitenlandertarief opgelegd - Vordering tot vergoeding van integrale proceskosten - De burgerlijke rechter is in deze zaak bevoegd - Proceskosten zijn ook bij schending EG-recht bijkomende kosten - Vergoeding van bijkomende kosten wordt naar nationaal recht bepaald - Dit nationaal recht maakt het niet onmogelijk of uiterst moeilijk voor belastingplichtigen hun rechten onder EG-recht te verwezenlijken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
V-N 2005/4
Proceskostenvergoeding. Vergoeding van integrale proceskosten of geforfaiteerd. Schending van Europees recht. Bijzondere omstandigheden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR (met noot)
R.J.G.M. Widdershoven
AB 2005/111
Burgerlijke rechter in beginsel bevoegd bij bovenforfaitaire fiscale proceskostenclaim; forfaitaire proceskostenregeling niet in strijd met EG-recht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR (met noot)
J.A.R. van Eijsden
FED 2005/38
In aflevering 5 is bij FED 2005/26 per abuis de aantekening van mr. J.A.R. van Eijsden weggevallen. Onderstaand volgt deze alsnog.

De civiele rechter is niet bereid een ruimere proceskostenvergoeding toe te kennen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
FED 2005/26
De civiele rechter is niet bereid een ruimere proceskostenvergoeding toe te kennen dan voorzien in het Besluit proceskosten fiscale procedures.

TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR (met noot)
M.R. Mok
NJ 2005/361
Aanslag IB in strijd met gemeenschapsrecht; vordering uit onrechtmatige daad tot vergoeding integrale proceskosten beroepsprocedure; burgerlijke rechter bevoegd?; toewijzing slechts tot bedrag forfaitaire wettelijke proceskostenregeling (Warb jo. BPF); zgn. eis van doeltreffendheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR (met noot)
M.W.C. Feteris
BNB, 2005/239
Geen schadevergoeding wegens onrechtmatige daad naast forfaitaire proceskostenvergoeding, ook niet ingevolge Europees recht. Bevoegdheid burgerlijke rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
JIN 2005/113
Onrechtmatige daad. Bevoegdheid burgerlijke rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
PW 21875
Schending Europees recht leidt niet tot proceskostenvergoeding wegens onrechtmatige daad naast de forfaitaire proceskostenvergoeding. Burgerlijke rechter mag kennisnemen van deze vordering.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AQ3810
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3603 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:131 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1591 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL8869 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1212 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ5042 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5186 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:707 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2926 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5185 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9339 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1068
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1067
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2693
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1471
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4954
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1529
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1512
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2329
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:121
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7559
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7555
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5980
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3813
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2797
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2590
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1865
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:173
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5814
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1760
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3462
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1509
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:197
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ7951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:50
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN8066
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ3144
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BC9397
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AQ3810
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3531
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:350
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:192
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:14
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3522
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3502
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3477
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10138
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9977
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9975
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8976
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8718
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7274
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7273
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4324
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3013
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:3955
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4733
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:1195
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2600
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:8008
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1511
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:285
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4895
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:13302
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA0455
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6250
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2011:BV3541
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2008:BD5814