Hoge Raad, 22-04-2005 / 38693


ECLIECLI:NL:HR:2005:AO9047
Datum22-04-2005
InhoudsindicatieArtikel 6, lid 1 EVRM. Overschrijding redelijke termijn? Vermindering boete bij overschrijding redelijke termijn? Artikel 29, lid 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Omkering bewijslast. Redelijke schatting verzwegen omzet / loon.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-04-2005, 38693
WFR 2005/ 6622, p. 646
Oordeel hof dat verhoging geheel moet worden kwijtgescholden wegens overschrijding redelijke termijn, is onbegrijpelijk (1).
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-04-2005, 38693
V-N 2005/23.2
Boete. Redelijke termijn. Volledige kwijtschelding wegens overschrijding redelijke termijn is onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-04-2005, 38693
NJB 2005, 335
Oordeel hof dat verhoging geheel moet worden kwijtgescholden wegens overschrijding redelijke termijn, is onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-04-2005, 38693 (met noot)
M.W.C. Feteris
BNB 2005/339
Naheffing omzetbelasting. Omkering bewijslast. Hof vermindert naheffingsaanslag tot een in goede justitie bepaald gedrag. Overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-04-2005, 38693 (met noot)
O.C.R. Marres
FED 2005/109
Kwijtschelding verhoging wegens overschrijding redelijke termijn. Onvoldoende inzicht in de toerekening van de termijnoverschrijding aan partijen. Motiveringsgebrek.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AO9047 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AO9047 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:468
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:786
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:784