Hoge Raad, 14-01-2005 / C03/167HR


ECLIECLI:NL:HR:2005:AR0220
Datum14-01-2005
Inhoudsindicatie14 januari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/167HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. KONINKLIJKE AHOLD N.V., gevestigd te Zaandam, 2. ALBERT HEIJN B.V., gevestigd te Zaandam, 3. GROOTVERBRUIK AHOLD B.V., gevestigd te Ede, Gelderland, 4. WIJNHANDEL GALL & GALL B.V., gevestigd te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer, 5. GALL & GALL B.V., gevestigd te Hoofddorp, 6. VERENIGDE GROOTHANDELS "WINE SPIRITS", gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, 7. MARVELO B.V., gevestigd te Zaandam, EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN, Ministerie van FinanciŽn, gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. G.J.H. Houtzagers. 1. Het geding in feitelijke instanties...
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
RvdW 2005, 12
Schade wegens niet-tijdige voldoening geldsom; wettelijke rente art. 6:119 BW; strekking; gefixeerde schadevergoeding; geen voordeelstoerekening; bevoegdheid rechter tot matiging op voet art. 6:109 BW; grenzen van deze bevoegdheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
NJB 2005, 80
Schade wegens niet-tijdige voldoening geldsom; wettelijke rente art. 6:119 BW; strekking; gefixeerde schadevergoeding; geen voordeelstoerekening; bevoegdheid rechter tot matiging op voet art. 6:109 BW; grenzen van deze bevoegdheid.

Koninklijke Ahold NV, te Zaandam, e.a., eiseressen tot cassatie,
tegen
De Staat der Nederlanden, Ministerie van FinanciŽn, te 's-Gravenhage, verweerder in cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
V-N 2005/11.20
Renteschade naar aanleiding van ten onrechte geheven wijnaccijns. Wettelijke rente is een fixum, echter toch enigerlei vorm van matiging van renteschade?
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
Wettelijke rente.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
FED 2005/16
Onrechtmatige heffing van accijns. De omstandigheid dat de accijns is doorberekend, doet aan de schade niet af.

(Ahold NV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
JA, 2005, 23
Wettelijke rente. Voordeelsverrekening. Matiging.

TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
JOR 2005/112
Schade wegens niet tijdige voldoening geldsom. Wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Wettelijke rente is gefixeerde schadevergoeding. Geen voordeelstoerekening. Grenzen aan matigingsbevoegdheid rechter en toepassing van beperkende werking redelijkheid en billijkheid. (Ahold/Staat).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
NTHR 2005, p. 102
In dit arrest van de Hoge Raad overweegt de Hoge Raad onder andere dat de strekking van art. 6:119 BW (wettelijke rente) meebrengt dat het in die bepaling aangewezen fixum niet door matiging ex art. 6:109 BW of door de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid opzij kan worden gezet op de grond dat de rechthebbende geen schade dan wel meer of minder schade dan overeenkomt met de wettelijke rente, heeft geleden.
TijdschriftartikelWettelijke rente, compensatoire interessen, en buitengerechtelijke kosten
J.H.M. van Swaaij
Bb 2005, 32
In deze bijdrage staan twee arresten over schadevergoeding centraal. (ECLI:NL:HR:2005:AR0220 en ECLI:NL:HR:2005:AR2760)
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
Schade wegens niet tijdige voldoening geldsom. Strekking art. 119 Boek 6 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR
JIN 2005/117
Wettelijke rente, strekking. Gefixeerde schadevergoeding. Voordeelsverrekening. Matigingsbevoegdheid rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-01-2005, C03/167HR (met noot)
J. Hijma
NJ 2007/481
Schade wegens niet-tijdige voldoening geldsom; wettelijke rente art. 6:119 BW; strekking; gefixeerde schadevergoeding; geen voordeelstoerekening; bevoegdheid rechter tot matiging op voet art. 6:109 BW; grenzen van deze bevoegdheid.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AR0220
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2003:AF5727
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT2884 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:214 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AX9608 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0973 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:70
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2667
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BG2127
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA6441
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AR0220
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2003:AF5727
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:741
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1308
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0594
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:363
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:578
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3516
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5258
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:1111
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9985
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5718
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2352
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1073
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:760
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:4096
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1379
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BM5262
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8898
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ9624