Hoge Raad, 01-04-2005 / 40112


ECLIECLI:NL:HR:2005:AT3034
Datum01-04-2005
InhoudsindicatieAmbtshalve beoordeling van de ontvankelijkheid van het bezwaar; ten processe vaststaand feit.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 40112
WFR 2005/ 6619, p. 523
Hof 's-Hertogenbosch verklaarde belanghebbende ten onrechte niet-ontvankelijk in zijn bezwaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 40112
FP Select 2005/nr. 113
Hof mocht niet ambtshalve beslissen dat bezwaar niet tijdig ter post was bezorgd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 40112
V-N 2005/10
Rechtsstrijd. Bezwaar. Ontvankelijkheid. Met niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar treedt het hof buiten de rechtsstrijd, ook bij een ambtshalve onderzoek.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 40112
NJB 2005, 275
Hof 's-Hertogenbosch verklaarde belanghebbende ten onrechte niet-ontvankelijk in zijn bezwaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 40112 (met noot)
R.J.G.M. Widdershoven
AB 2005/246
Ambtshalve beoordeling van de ontvankelijkheid van het bezwaar heeft geen betrekking op de feiten indien deze tussen partijen niet in geschil zijn.

TijdschriftartikelHoge Raad, 01-04-2005, 40112
BNB, 2005/316
Rechter mag niet ambtshalve onderzoeken of een bezwaarschrift tijdig ter post is bezorgd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0655 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK1034 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY5323