Hoge Raad, 14-10-2005 / C04/172HR


ECLIECLI:NL:HR:2005:AT6017
Datum14-10-2005
InhoudsindicatieInvorderingszaak, bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 36 Iw 1990 wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur, beoordeling door feitenrechter van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval in totaliteit en in onderling verband en samenhang, verzwaarde motiveringsplicht?, causaal verband tussen kennelijk onbehoorlijk bestuur en onbetaald blijven van belastingschuld, vaststelling op grond van geheel van (mede in onderling verband en samenhang te beschouwen) aan bestuurder verweten gedragingen; bewijslastverdeling, omkeringsregel van toepassing?
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
NJB 2005, 570
Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. art. 36 Invorderingswet 1990. Kennelijk onbehoorlijk bestuur: maatstaf; alle omstandigheden van geval in onderling verband en samenhang; causaal verband; stelplicht en bewijslast; omkeringsregel niet van toepassing.

(Ontvanger van de Belastingdienst/Rivierenland / B.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
RvdW 2005, 114
Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. art. 36 Invorderingswet 1990. Kennelijk onbehoorlijk bestuur; maatstaf; alle omstandigheden van geval in onderling verband en samenhang; causaal verband; stelplicht en bewijslast; omkeringsregel niet van toepassing.

(De Ontvanger van de Belastingdienst/Rivierenland, voorheen de Ontvanger van de Belastingdienst/- Ondernemingen Gorinchem / B.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
Journaal IF&Z 2005/300
Aansprakelijkheid bestuurder. Invorderingszaak. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Causaal verband. Omkeringsregel. Bewijslastverdeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
JRV 2006, 711
Bestuurdersaansprakelijkheid. Maatstaf voor kennelijk onbehoorlijk bestuur: alle omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang. Causaal verband. Stelplicht en bewijslast.

TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR (met noot)
J.W. Zwemmer
NJ 2006/30
Bestuursaansprakelijkheid o.g.v. art. 36 Invorderingswet 1990.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR (met noot)
J.B. Wezeman
Ondernemingsrecht 2006, 21
Bestuurdersaansprakelijkheid. Tweede misbruikwet. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Causaal verband. Onderlinge samenhang omstandigheden van het geval.

TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR (met noot)
Y. Borrius
JOR 2006/61
Bestuurdersaansprakelijkheid. Beoordelingscriteria voor onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 36 Iw 1990. Alle ter zake dienende omstandigheden van het geval dienen in onderling verband en samenhang in de beoordeling te worden betrokken. Causaal verband. De omkeringsregel mist toepassing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
V-N 2006/34.25
Bestuurdersaansprakelijkheid. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Gedeeltelijke aansprakelijkheid. Omkeringsregel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
Journaal IF&Z 2006/257
Onderling verband en samenhang bij kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR (met noot)
E. Thomas
NTFR 2005/1461
Voor onbehoorlijk bestuur relevante gedragingen moeten in onderlinge samenhang worden bezien.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR (met noot)
W. Bakker
Bb 2006, 65
Bestuurdersaansprakelijkheid in een breder perspectief.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-10-2005, C04/172HR
JRV 2007, 5
Bestuurdersaansprakelijkheid. Beoordelingscriteria voor onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 36 Invorderingswet 1990. Alle ter zake dienende omstandigheden van het geval dienen in onderling verband en samenhang in de beoordeling te worden betrokken. Causaal verband. De omkeringsregel mist toepassing.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT6017 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1165 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT6017 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1232
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ9928
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:94
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:204
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5411
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:82
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8108
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1891
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2896
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4085
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7338
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6118
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6465
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1278
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9858
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8504
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7948
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5412
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4972
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1880
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BV3123