Hoge Raad, 23-09-2005 / C04/184HR


ECLIECLI:NL:HR:2005:AU1712
Datum23-09-2005
Inhoudsindicatie23 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/184HR JMH Hoge Raad der NederlandenArrest in de zaak van: [Eiser], handelende onder de naam [A], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.F. Thunnissen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-09-2005, C04/184HR
JAR 2005/252
Beroep op loonmatiging eerst in pleidooi in hoger beroep. Grenzen rechtsstrijd. Analoge toepassing matigingsbevoegdheid bij overgang onderneming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-09-2005, C04/184HR
NJ 2006/471
Onregelmatige opzegging arbeidsovereenkomst. Eerst bij pleidooi gedaan beroep op matiging loonvordering; grenzen rechtstrijd; ondubbelzinnige instemming wederpartij?; nader feitelijk onderzoek vereist? Overeenkomstige toepassing art. 7:680a BW.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AU1712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2004:AO6192
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:525
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AU1712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2004:AO6192
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:903
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6684
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8692
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1715