Hoge Raad, 16-06-2006 / C04/327HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AU8940
Datum16-06-2006
InhoudsindicatieLancôme-zaak. Auteursrechtelijke bescherming van de geur(combinatie) van originele parfums, art. 10 Aw 1912, werkbegrip van de Auteurswet, maatstaf; toelaatbaarheid van t.b.v. pleitzitting overgelegde producties; bewijskracht deskundigenrapport, persoonlijk empirisch onderzoek door feitenrechter vereist?; toewijsbaarheid vordering tot winstafdracht, redelijke uitleg art. 27a Aw; onrechtmatige daad, toerekenbaarheid inbreukmakende handelingen.
Recht.nl artikelHoge Raad erkent auteursrecht op parfum (16-06-2006)
De geur van een parfum kan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daarvoor is wel vereist dat de geur een origineel karakter heeft. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak tussen de parfumproducenten Lancôme en Kecofa.
Kecofa zou het parfum Trésor van Lancôme nabootsen met het eigen merk Female Treasure. De rechtbank gaf de partijen toestemming te bewijzen dat hun parfum respectievelijk auteursrechtelijke bescherming verdiende dan wel geen bewerking of nabootsing was, maar hield een beslissing aan.
Een onderzoek naar de chemische eigenschappen van beide parfums wees uit dat 24 van de 26 ingrediënten in Trésor ook in Female Treasure zitten. Dit parfum bevatte voorts een goedkope vervanger van één van de overige ingrediënten van Trésor. En dat kan geen 'toeval' zijn...
> Hoge Raad erkent auteursrechtelijke bescherming van origineel geurende parfums (Rechtspraak.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> Een achtergrond van amber (Boek9.nl)
> Commentaar van Herman Cohen Jehoram, emeritus hoogleraar IE (Boek9.nl)
> Annotatie bij HR 16 juni 2006 (Kecofa / Lancôme) (Prof. mr. P.B. Hugenholtz, IViR)
> Perfume as Artistic Expression? (Mr K.J. Koelman, Bousie Advocaten)
Recht.nl artikelTopscriptie: Smaakbescherming in optima forma (26-10-2017)
Naar aanleiding van het arrest Lancome/Kecofa, waarin in 2006 een auteursrecht op geur mogelijk werd geacht, is de vraag opgeworpen of tevens auteursrecht op smaak mogelijk is. De tot nu toe gewezen (inter)nationale rechtspraak zorgt voor rechtsonzekerheid. In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt een poging gedaan om die onzekerheid te doorbreken. Is smaak nu wel of niet vatbaar voor bescherming?
> Masterscriptie 'Smaakbescherming in optima forma: over de juridische bescherming van smaak' (Melvin van Tiel, Universiteit Leiden)
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
NJB 2006, 1122
Auteursrecht. Geur van een parfum 'werk' in de zin van art. 10 Auteurswet? Vordering tot winstafdracht ex art. 27a Aw; voorwaarden. Overlegging stukken; tijdigheid; ambtshalve controle rechter.

(KECOFA BV / vennootschap naar Frans recht Lancôme parfums et beauté et Cie S.N.C.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
RvdW 2006, 609
Auteursrecht. Geur van een parfum 'werk' in de zin van art. 10 Auteurswet? Vordering tot winstafdracht ex art. 27a Aw; voorwaarden. Overlegging stukken; tijdigheid; ambtshalve controle rechter.

(Kecofa B.V. / de vennootschap naar Frans recht Lancome Parfums et Beauté et Cie S.N.C.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
«JIN» 2006/344
Auteursrecht parfum. Geur(combinatie) "werk" ex art. 10 Aw? Vordering tot winstafdracht, voorwaarden. Overlegging producties.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR (met noot)
A.A. Quaedvlieg
AMI 2006/5, 14
Geur komt in aanmerking voor auteursrecht. Geur moet worden onderscheiden van reukstof. Objectieve nieuwheid niet vereist; voldoende is dat het werk in subjectieve zin, vanuit de maker beschouwd, oorspronkelijk is. Degene die oorspronkelijkheid betwist dient ontlening te bewijzen. Bij ontvangst deskundigenrapport te kort voor pleitzitting dient raadsman bezwaar te maken. Hof mocht inbreuk afleiden uit deskundigenrapport zonder zelf waarnemingen te doen.

(Kecofa / Lancôme).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
Bb 2006, 51
Auteursrechtelijke bescherming van een geur (II).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
[2006] E.I.P.R. N174
Cpyright. Blend of ingredients in a perfume constituting a copyright work.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
SEW 2006, 93
Art. 10 Aw 1912 - Lancôme-zaak - Auteursrechtelijke bescherming van de geur(combinatie) van originele parfums - Werkbegrip van de Auteurswet.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR (met noot)
P.B. Hugenholtz
AA 2006, 821
Auteursrecht op (de geur van een) parfum.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR (met noot)
J.H. Spoor
NJ 2006/585
Auteursrecht. Geur van een parfum 'werk' in de zin van art. 10 Auteurswet? Vordering tot winstafdracht ex art. 27e Aw; voorwaarden. Overlegging stukken; tijdigheid; ambtshalve controle rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C04/327HR
IER 2006, 88
De volledige uitspraak is afgedrukt in IER 2006, 4, 54. (Trésor).
TijdschriftartikelAuteursrecht op smaak? De grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kecofa/Lancôme-arrest
T. Cohen Jehoram
BIE 2015, 10, p. 198
Auteur gaat niet al te diep in op dat Kecofa/Lancôme-arrest-arrest zelf; er is veel over geschreven en gezegd, in nationale en internationale fora, en lezing van het arrest is voor geïnteresseerden in het Nederlands auteursrecht een ‘must’. De vraag die auteur in deze bijdrage behandelt, is of dit arrest als consequentie heeft dat het Nederlandse auteursrecht zich thans ook moet uitstrekken tot smaken. Auteur beloont de geduldige lezer die tot hier is gekomen met verklappen dat hij tot de conclusie komt dat over de wenselijkheid van een dergelijke bescherming op zijn minst getwist kan worden, en dat het in ieder geval aan de wetgever – en waarschijnlijk zelfs: de Europese wetgever – is, een dergelijke bescherming te erkennen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU8940
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2004:AP2368
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY1529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC2153 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY1532 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY1533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY1529 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0893 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL9662 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1532 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3241 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1533 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ2113 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6999 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0893 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1736 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1768
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2641
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW0484
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU8940
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2004:AP2368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:244
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:76
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:60
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY6496
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BT7141
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BR2358
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY8286
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5237
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:317
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8682
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8428
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3212
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3480
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4384
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4396
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:3280
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2508
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW8088
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX2879
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8991
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BT2760
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2007:BB5582