Hoge Raad, 14-04-2006 / C04/352HR en C05/043HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AU9722
Datum14-04-2006
InhoudsindicatieGeschil tussen een universiteit en een ambtenarenvakbond en beurspromovendi over de vraag of tussen de universiteit en de beurspromovendi een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft bestaan of bestaat; gezagsverhouding, rechtsvermoeden als bedoeld in art. 7:610a BW, weerlegging; collectieve actie devolutieve werking van het hoger beroep; miskenning van een niet prijsgegeven ontvankelijkheidsverweer als bedoeld in art. 3:305a lid 2 BW; cassatie, incidenteel beroep, proceskostenveroordeling.
Recht.nl artikelOvereenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst? (04-09-2007)
De overeenkomst van opdracht lijkt steeds meer aan populariteit te winnen; met name hoog opgeleiden lijken vaker te kiezen voor de 'vrijheid' van deze contractsvorm. Dit neemt niet weg dat rechters zich met grote regelmaat moeten buigen over het vraagstuk of de overeenkomst wel daadwerkelijk een overeenkomst van opdracht is, en geen verkapte arbeidsovereenkomst.
Bij de civielrechtelijke kwalificatie van een overeenkomst van opdracht geldt het arrest van de Hoge Raad inzake Groen/Schoevers als startpunt (HR 14 november 1997, helaas niet via Rechtspraak.nl beschikbaar). De Hoge Raad heeft daarna nog zes bepalende arresten gewezen.
> Overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst? (Mr drs. E. Schoenmaker, Van Benthem & Keulen)
> Tijdschriftartikelen over de zaak Groen/Schoevers (Zie ook JAR 1997/263, NJ 1998/149, RvdW 1997/231)
> HR 05-04-2002 nr C00/334HR (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
NJB 2006, 761
Overeenkomst tussen universiteit en beurspromovendi: arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW? Devolutieve werking hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
RvdW 2006, 387
Overeenkomst tussen universiteit en beurspromovendi; arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW? Devolutieve werking hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
JAR 2006/119
Arbeidsovereenkomst beurspromovendi. Arbeid. Loon. Rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst. Geen gelijke arbeid, geen gelijk loon.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR (met noot)
A.R. Houweling
«JIN» 2006/226
Arbeidsovereenkomst. Beurspromovendus. Rechtsvermoeden. Gelijk loon.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
Ondernemers kunnen hun redenen hebben, overeenkomsten met werkenden niet als een arbeidsovereenkomst te bestempelen. Die werkenden zijn echter veelal gericht op de bescherming die de arbeidsovereenkomst hen biedt. In de praktijk rijzen dan ook regelmatig vragen over de kwalificatie van de gesloten overeenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
SMA 2006, p. 318
Gezagsverhouding. Loon. Gelijke behandeling.

(Abvakabo c.s. / UvA).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
SR 2006, 45
De beurspromovendus is werknemer maar hoeft niet gelijk te worden behandeld als een aio.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR (met noot)
E. Verhulp
NJ 2007/447
Overeenkomst tussen universiteit en beurspromovendi: arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW? Devolutieve werking hoger beroep.

Noot Verhulp onder 449.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU9722 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3019 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU9722 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1006 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:521
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4073
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3105
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:808
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY8742
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:404
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8365
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BM2009
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BM1380