Hoge Raad, 16-06-2006 / C05/116HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AV6032
Datum16-06-2006
InhoudsindicatieProcesrecht. Geschil tussen de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige schuldeiser en een schuldenaar over de ontvankelijkheid van de uit hoofde van de overeenkomst van geldlening ingestelde rechtsvordering, procesbevoegdheid van een wettelijk vertegenwoordiger die eerst in appel de wettelijk vereiste machtiging van de kantonrechter verkrijgt (art. 1:253k en 1:349 BW); werking van machtiging ook voor eerste aanleg na niet-ontvankelijkverklaring in die instantie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C05/116HR
NJB 2006, 1124
Machtiging procesvoering wettelijk vertegenwoordiger minderjarige eerst verkregen in hoger beroep; rechtsgevolg.

(Remmelt Andela / E. van der Ven in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger).
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C05/116HR
RvdW 2006, 613
Machtiging procesvoering wettelijk vertegenwoordiger minderjarige eerst verkregen in hoger beroep; rechtsgevolg.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C05/116HR
NJ 2006/341
Machtiging procesvoering wettelijk vertegenwoordiger minderjarige eerst verkregen in hoger beroep; rechtsgevolg.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C05/116HR
«JIN» 2006/345
Procesbevoegdheid wettelijk vertegenwoordiger minderjarige. Machtiging kantonrechter, ontbreken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-06-2006, C05/116HR
Executief 2006, p. 139
[Eiser] heeft zich in eerste aanleg uitsluitend verweerd met een beroep op het ontbreken van een machtiging van de kantonrechter als bedoeld in artikel 1:253k in verbinding met artikel 1:349 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV6032
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2004:AR6440
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV6032
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2004:AR6440
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1372
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1076
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:6528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4857
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0679