Hoge Raad, 30-06-2006 / C05/083HR (1431)


ECLIECLI:NL:HR:2006:AV9438
Datum30-06-2006
InhoudsindicatieOnteigeningszaak. Vergoeding van exploitatieschade; zelfrealisatie. Waardebepaling, invloed van op de peildatum nog niet ontdekte bodemverontreiniging op de prijs als bedoeld in art. 40b lid 2 Ow. Samengesteld te berekenen rente bij gemiste schadeloosstelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-06-2006, C05/083HR
RvdW 2006, 671
Onteigening. Vergoeding van exploitatieschade; zelfrealisatie. Waardebepaling: invloed van op de peildatum nog niet ontdekte bodemverontreiniging op de prijs als bedoeld in art. 40b lid 2 Ow. Samengesteld te berekenen rente bij gemiste schadeloosstellling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-06-2006, C05/083HR (1431)
BR 2007, p. 42
Schadeloosstelling. Zelfrealisatie. Exploitatierisico. Bodemverontreiniging. (Onteigening Bergschenhoek).
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-06-2006, C05/083HR (1431) (met noot)
P.C.E. van Wijmen
NJ 2007/216
Onteigening. Vergoeding van exploitatieschade; zelfrealisatie. Waardebepaling: invloed van op de peildatum nog niet ontdekte bodemverontreiniging op de prijs als bedoeld in art. 40b lid 2 Ow. Samengesteld te berekenen rente bij gemiste schadeloosstelling.

Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV9438
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:164 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:85 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3881
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:28
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8217
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8217
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:521
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:520
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2009
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV9438
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1476