Hoge Raad, 23-06-2006 / C05/149HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AW6166
Datum23-06-2006
InhoudsindicatieWerkgeversaansprakelijkheid. Geschil tussen een werknemer en zijn voormalige werkgever over aansprakelijkheid krachtens art. 7A:1638x (oud) BW voor een door de werknemer beweerdelijk tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden opgelopen aandoening aan de luchtwegen en aan het zenuwstelsel (organisch psychosyndroom); overgangsrecht NBW, onmiddellijke werking van art. 7:658 BW; oorzakelijk verband tussen blootstelling aan voor gezondheid gevaarlijke stoffen en lichamelijke klachten van de werknemer, stelplicht en bewijslastverdeling, regel als bedoeld in HR 17 november 2000, nr. C98/273, NJ 2001, 596 (Unilever/Dikmans) in casu niet toepasselijk.
Recht.nl artikelOPS: De Hoge Raad spreekt (03-01-2007)
Is OPS (Organisch Psycho Syndroom) een beroepsziekte? Aansprakelijkheid werkgever op voet art. 7:658 BW: onmiddellijke werking art. 7:658; causaal verband; stelplicht en bewijslast.
> OPS: De Hoge Raad spreekt (Mr E. Schothorst, Barents & Krans)
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR
RvdW 2006, 650
Beroepsziekte?; aansprakelijkheid werkgever op voet art. 7:658 BW: onmiddellijke werking art. 7:658; causaal verband; stelplicht en bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR
NJ 2006/354
Beroepsziekte?; aansprakelijkheid werkgever op voet art. 7:658 BW; onmiddellijke werking art. 7:658; causaal verband; stelplicht en bewijslast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR (met noot)
M.S.A. Vegter
JAR 2006/174
Beroepsziekte. OPS. Schade in uitoefening werkzaamheden. Stelplicht werknemer. Uitleg Unilever/Dikmans («JAR» 2000/261).
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR (met noot)
T.A. Hekster
«JIN» 2006/346
Aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658 BW? Beroepsziekte OPS? Causaal verband. Stelplicht werknemer. Bewijslastverdeling. Omkeringsregel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR (met noot)
W.H. Bouman
«JA» 2006/107
Werkgeversaansprakelijkheid. OPS. Causaal verband.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR (met noot)
P. van der Laan
SMA 2006, p. 382
Bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR
Bb 2006, 56
OPS: De Hoge Raad spreekt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR
VR 2007, 104
Werkgeversaansprakelijkheid. Aandoening luchtwegen en zenuwstelsel (organisch psychosyndroom). Onmiddellijke werking art. 7:658. Causaliteit. Stelplicht en bewijslastverdeling. HR 17 november 2000, NJ 2001, 596,
VR 2001, 78 (Unilever / Dikman) in casu niet toepasselijk.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW6166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3514 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3519 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW0025 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1294 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW6166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2305
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3519
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3517
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2006:AY3818
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1432
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:161
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:17
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2424
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ7087
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3770
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3517
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4831
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6202
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2012:BX3011
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4897
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN0074
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1894