Hoge Raad, 14-11-2006 / 02324/05


ECLIECLI:NL:HR:2006:AX7471
Datum14-11-2006
InhoudsindicatieKB-Lux-zaak; gebruik van door diefstal of verduistering in Luxemburg verkregen en vervolgens uit BelgiŽ afkomstig bewijsmateriaal. Verdachte is veroordeeld wegens belastingfraude ex art. 69 AWR waarbij voor het bewijs gebruik is gemaakt van materiaal dat oorspronkelijk in Luxemburg door diefstal of verduistering is verkregen, dat vervolgens ter beschikking is gekomen van Belgische autoriteiten die het aan NL autoriteiten hebben overgedragen. Het hof heeft vastgesteld dat de voor het bewijs gebezigde (kopieŽn van) microfiches door de Belgische fiscale autoriteiten aan de Nederlandse autoriteiten zijn verstrekt o.b.v. art. 4 Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen. Het moet dan ook ervoor worden gehouden dat sprake was van een rechtsgeldige overdracht van documenten. Het hof heeft in zijn arrest melding gemaakt van het rapport van 27-7-99 van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten te Brussel waarin opmerkingen zijn gemaakt over het omgaan met een informant en vragen zijn gesteld over de wetenschap van de (Belgische) gerechtelijke politie aangaande de herkomst van de desbetreffende documenten. De klacht dat het hof hier zijn onderzoeksplicht heeft miskend, mist feitelijke grondslag omdat het hof de herkomst van het uit BelgiŽ afkomstige materiaal heeft onderzocht. Het hof heeft vastgesteld dat niet is gebleken dat overheidsdienaren op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zouden zijn bij de diefstal of de verduistering van de documenten van KB-Lux of op enige andere wijze frauduleus gedrag van ex-werknemers van KB-Lux hebben geÔnitieerd of gefaciliteerd. 's Hofs oordeel dat de omstandigheid dat het bewijsmateriaal is verkregen door diefstal of verduistering gepleegd door particulieren niet in de weg staat aan gebruik daarvan in een strafzaak, getuigt niet van een verkeerde rechtsopvatting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-11-2006, 02324/05
RvdW 2006, 1087
KB-Lux zaak; geen bewijsuitsluiting voor bewijsmateriaal verkregen door diefstal, gepleegd door particulieren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-11-2006, 02324/05 (met noot)
Y. Buruma
NJ 2007/179
KB-Lux zaak; geen bewijsuitsluiting voor bewijsmateriaal verkregen door diefstal, gepleegd door particulieren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-11-2006, 02324/05
Microfiches als bewijsmiddel.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AX7471
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8625 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7636 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU3928 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW9027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW0526 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8747 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:295
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8675
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2377
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6542
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1821
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AX7471
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:5784
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:5783
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1715
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4088
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7097
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5831
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8439
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9617
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10905
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW4721
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BL3952