Hoge Raad, 14-07-2006 / 39262


ECLIECLI:NL:HR:2006:AY3640
Datum14-07-2006
InhoudsindicatieArt. 25, lid 1, letter g, Wet IB 1964. Periodieke uitkering uit trust. Tegenwaarde voor een prestatie?
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2006, 39262
NTFR 2006/1004
Uitkering uit trust vormt in casu tegenwaarde van een prestatie (2).
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2006, 39262 (met noot)
J.P. Boer
FED 2006/90
Periodieke uitkeringen uit een irrevocable fixed interest trust vormen de tegenwaarde voor een prestatie en worden op basis van de saldomethode in heffing betrokken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2006, 39262
KWEP 2006/4, blz. 28
Trust inkomsten belast als periodieke uitkering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-07-2006, 39262 (met noot)
R.M. Freudenthal
BNB 2007/19
Periodieke uitkeringen uit trustvermogen vormen de tegenwaarde voor een prestatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2776 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1472
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:178