Hoge Raad, 22-12-2006 / C05/200HR


ECLIECLI:NL:HR:2006:AZ1081
Datum22-12-2006
InhoudsindicatieOctrooirecht. Geschil tussen een buitenlandse houder van Europees octrooi voor een uit kunststof vervaardigde emmer met deksel, en een Nederlands bedrijf over de vraag of de door dat bedrijf op de markt gebrachte emmers met deksel inbreuk maken op het octrooi; beschermingsomvang, betekenis van verleningsdossier bij uitleg van een octrooi, raadpleging van openbare gegevens, handhaving rechtspraak sinds HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté).
Recht.nl artikelHoge Raad accepteert 'Dijkstra verweer' in octrooizaak (29-12-2006)
File wrapper estoppel betekent dat een octrooihouder tijdens de verlenings- resp. oppositieprocedure aan de conclusie van een octrooi een beperkte uitleg geeft en het EOB de conclusie op grond van deze beperkte uitleg nieuw en inventief acht, terwijl de octrooihouder vervolgens tijdens de inbreukprocedure juist een ruimere uitleg verdedigt.
In dit arrest beslist de Hoge Raad dat de derde in zo’n geval te allen tijde een beroep op het verleningsdossier kan doen, teneinde een dergelijke (ongerechtvaardigd ruime) uitleg te voorkomen. Wellicht dat deze gang van zaken in de toekomst aangeduid kan worden als Dijkstra verweer.
> Korte opmerking bij Dijkstra Saier HR 22 december 2006 (Willem Hoyng, Boek9.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2006, C05/200HR
NJB 2007, 150
Octrooirecht. Geschil tussen een buitenlandse houder van Europees octrooi voor een uit kunststof vervaardigde emmer met deksel, en een Nederlands bedrijf over de vraag of de door dat bedrijf op de markt gebrachte emmers met deksel inbreuk maken op het octrooi; beschermingsomvang, betekenis van verleningsdossier bij uitleg van een octrooi, raadpleging van openbare gegevens, handhaving rechtspraak sinds HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté), beroep op verleningsdossier door octrooihouder onderscheidenlijk door derde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2006, C05/200HR
RvdW 2007, 25
Uitleg octrooi; beroep op verleningsdossier.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-12-2006, C05/200HR (met noot)
Ch. Gielen
NJ 2008/538
Uitleg octrooi; beroep op verleningsdossier.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AZ1081
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA3522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC0375
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AZ1081
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6107
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7628