Hoge Raad, 16-02-2007 / C05/173HR


ECLIECLI:NL:HR:2007:AZ0419
Datum16-02-2007
InhoudsindicatieBeroepsaansprakelijkheid advocaat. Door voormalige cliŽnte ingestelde schadevergoedingsactie wegens een beroepsfout van de advocaat bestaande in het laten verstrijken van een appeltermijn; maatstaf ter vaststelling van door cliŽnte geleden schade; bestuurdersaansprakelijkheid voor door aandeelhouder van de vennootschap geleden (afgeleide) schade, specifieke zorgvuldigheidsnorm (art. 2:8 lid 1 BW); toepasselijkheid HR 2 december 1994, nr. 15.511, NJ 1995, 288 (Poot/ABP); overeenkomst van opdracht, onrechtmatigheid tekortschieten (interim)bestuurder jegens derde.
Recht.nl artikel'Afgeleide schade' in het ondernemingsrecht (14-02-2008)
Sedert het standaardarrest Poot/ABP heeft de Hoge Raad het leerstuk van de afgeleide schade in een reeks arresten verder ontwikkeld. De laatste jaren was het, wat de Hoge Raad betreft, stil op dit terrein. In 2007 heeft de Hoge Raad echter twee arresten gewezen waarin afgeleide schade weer centraal staat.
> Afgeleide schade (Mr. J.W.H. van Wijk, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)
> Tijdschriftartikelen over het Tuin Beheer-arrest (Attendering.recht.nl)
> Tijdschriftartikelen over het Kessock-arrest (Attendering.recht.nl)
> Meer over het arrest Poot/ABP (Attendering.recht.nl)
> Waardevermindering van aandelen: Heeft een vordering uit afgeleide schade kans van slagen? (mr R.A. Couperus, Van Benthem & Keulen)
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR
NJB 2007, 538
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Hoge Raad herhaalt overwegingen uit HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257 (Baijlings / mr H.).
Aansprakelijkheid vennootschapsbestuurder jegens aandeelhouder. De in HR 2 december 1994, NJ 1995, 288 (Poot / ABP) gegeven regel over afgeleide schade van een aandeelhouder is eveneens van toepassing in gevallen waarin de bestuurder van een vennootschap is tekortgeschoten in de nakoming van de uit zijn aanstelling/ opdracht voortvloeiende verplichtingen tegenover die vennootschap.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR
RvdW 2007, 203
Beroepsaansprakelijkheid advocaat; verzuim instellen rechtsmiddel; maatstaf. Waardevermindering aandelen t.g.v. onrechtmatige daad dan wel wanprestatie bestuurder jegens vennootschap; aandeelhouder recht op vergoeding 'afgeleide schade'?: maatstaf en stelplicht; aandeelhouder recht op vergoeding schade geleden in hoedanigheid crediteur?: maatstaf en stelplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR (met noot)
N. de Boer
ęJINĽ 2007/170
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Aansprakelijkheid bestuurder voor afgeleide schade aandeelhouder. Vergoeding door aandeelhouder als crediteur geleden schade. Specifieke zorgvuldigheidsnorm. Stelplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR (met noot)
M.J. Kroeze
Ondernemingsrecht 2007, 68
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Afgeleide schade. Hoedanigheid aandeelhouder of schuldeiser. Samenhangende rechtsverhoudingen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR (met noot)
T.H.M. van Wechem, W.J.M. van Veen
JOR 2007/112
Afgeleide schade. Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens laten verstrijken appeltermijn. Voor schadeberekening moeten proceskansen in geval van tijdig instellen hoger beroep worden ingeschat. Daartoe dient te worden beoordeeld of aandeelhoudster (cliŽnte) een vorderingsrecht toekomt jegens de voormalig bestuurder wegens bewerkstelligen faillissement vennootschap. Waardevermindering aandelen door onrechtmatige daad jegens aandeelhouder of door wanprestatie bestuurder jegens vennootschap? Crediteur heeft geen afgeleide schade, maar rechtstreekse schade.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR (met noot)
J.M.M. Maeijer
NJ 2007/256
Beroepsaansprakelijkheid advocaat; verzuim instellen rechtsmiddel; maatstaf. Waardevermindering aandelen t.g.v. onrechtmatige daad dan wel wnaprestatie bestuurder jegens vennootschap; aandeelhouder recht op vergoeding 'afgeleide schade'?: maatstaf en stelplicht; aandeelhouder recht op vergoeding schade geleden in hoedanigheid crediteur?: maatstaf en stelplicht; art. 2:8 lid 1 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR
JRV 2007, 187
Afgeleide schade. Onder welke omstandigheden kan een aandeelhouder de bestuurder van een vennootschap aanspreken ter zake van afgeleide schade?
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR
ęJAĽ 2007/62
Beroepsfout advocaat. Beroepstermijn. Goede en kwade kansen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR (met noot)
A.J.P. Schild
Bb 2007, 49
Aandeelhouders, schuldeisers en afgeleide schade.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ0419
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2388 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0737 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:5 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:513
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:381
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1717
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO3676
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BB3671
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:452
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1410
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1320
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1182
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:413
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:484
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:430
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:141
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:876
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:78
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:530
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6485
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8181
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7496
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2010:BO8168
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4579
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ0419
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:1254
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:157
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4501
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3586
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1204
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2296
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4088
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2200
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2106
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9851
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3780
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:713
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10027
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7213
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX0938