Hoge Raad, 10-08-2007 / 43169


ECLIECLI:NL:HR:2007:AZ3758
Datum10-08-2007
Inhoudsindicatie- Post b.3 van tabel I bij de Wet OB 1968 en post 13 van bijlage H bij de Zesde richtlijn. - Valt het organiseren van een vierdaagse wandelsport-evenement onder die posten? - Grenzen van richtlijnconforme uitlegging van een nationale bepaling.
TijdschriftartikelConclusie Advocaat-Generaal, 16-11-2006, CPG 43169
NTFR 2006/1746
Verlaagd tarief voor organiseren wandelevenement.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2006, CPG 43169
FP Select 2007/nr. 445
Conclusie A-G De Wit. Betekenis van richtlijnconforme interpretatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2006, CPG 43169
V-N 2007/5.14
Omzetbelasting. Verlaagd tarief. Sportbeoefening. Conclusie A-G dat organisatie wandelvierdaagse deelt in verlaagde tarief. Grammaticale interpretatie verdient voorkeur boven wetshistorische interpretatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 43169 (met noot)
T.G. Periť
NTFR 2007/1513
Ook bij richtlijnconforme uitleg geldt verlaagd tarief voor wandelvierdaagse.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 43169
V-N 2007/40.27
Tarief OB. Verlaagd tarief. Sportbeoefening. Richtlijnconforme uitleg ('kameleoneffect'). Organisatie wandelvierdaagse deelt in verlaagde tarief.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 43169
Verlaagd tarief voor Wandelvierdaagse.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 43169
AB 2007/291
Grenzen richtlijnconforme uitlegging; wetshistorische en grammaticale interpretatie; rechtszekerheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 43169 (met noot)
Bijl
BNB 2007/277
Infrastructuur, gebruikt voor een wandelevenement. Richtlijnconforme uitleg van een nationale wetsbepaling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-08-2007, 43169
NJB 2007, 2357
Nationale rechter moet nationaalrechtelijke bepalingen zo veel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen van de betrokken richtlijn.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ3758 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2006:AV6387
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BK2641 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0934 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6507 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ3758 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3980 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2640 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BM6070 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BJ8735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1780 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL5614 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3982 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6781 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2624
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2238
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BS8743
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BO7041
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BI0718
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2008:BD2857
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2006:AV6387
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1666
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:625
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1216
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:883
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:46
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4362
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:754
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1731
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1320
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:620
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN4685
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8080
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6620
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW7004
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9888
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8365
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7199