Hoge Raad, 19-01-2007 / C05/297HR


ECLIECLI:NL:HR:2007:AZ6541
Datum19-01-2007
InhoudsindicatieBeroepsaansprakelijkheid advocaat. Schadevergoedingsactie van oud-cliŽnten tegen maatschap, beroepsfout van een opvolgende kantoorgenoot (verlopen van een verjaringstermijn); maatstaf ter vaststelling van door cliŽnten geleden schade, causaal verband tussen beroepsfout en schade; dwaling, verhouding tussen onderzoeks-/informatieplicht en mededelingsplicht als bedoeld in art. 6:228 lid 1, onder b, BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-01-2007, C05/297HR
NJB 2007, 319
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Oud-cliŽnten vorderen schadevergoeding op grond van een gestelde beroepsfout die daarin bestaat dat de opvolgende advocaat de zaak heeft laten liggen, als gevolg waarvan de verjaringstermijn is verlopen waarbinnen zij een overeenkomst hadden kunnen vernietigen wegens dwaling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-01-2007, C05/HR279HR
NJ 2007/63
Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens verzuim tijdig instellen vordering tot vernietiging overeenkomst o.g.v. dwaling; maatstaf ter vaststelling door cliŽnt geleden schade. Dwaling; verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-01-2007, C05/297HR
RvdW 2007, 105
Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens verzuim tijdig instellen vordering tot vernietiging overeenkomst o.g.v. dwaling; maatstaf ter vaststelling door cliŽnt geleden schade. Dwaling; verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-01-2007, C05/297HR
ęJINĽ 2007/122
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Beroepsfout. Causaal verband beroepsfout en schade. Maatstaf vaststelling schade. Onderzoeks- en mededelingsplicht ex art. 6:228 lid sub b BW. Dwaling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-01-2007, C05/297HR (met noot)
J.L. Brens
ęJAĽ 2007/42
Beroepsfout advocaat. Begroting schade. Causaal verband. Proportionele aansprakelijk. Dwaling.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ6541 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2388 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0737 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:5 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ6541 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK6672
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1410
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1320
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:484
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:430
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:876
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1668
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9855
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5445
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0699
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4579
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:128
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4958
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX0537