Hoge Raad, 07-09-2007 / C06/054HR


ECLIECLI:NL:HR:2007:BA3522
Datum07-09-2007
InhoudsindicatieOctrooirecht. Beschermingsomvang Europees octrooi; uitlegmaatstaf, handhaving rechtspraak sinds HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté).
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-09-2007, C06/054HR
NJB 2007, 1778
Uitleg van conclusies van een octrooischrift. In HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté) is tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusie liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-09-2007, C06/054HR
NJ 2007/466
Octrooirecht. Beschermingsomvang: uitleg; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-09-2007, C06/054HR
RvdW 2007, 744
Octrooirecht. Beschermingsomvang; uitleg; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-09-2007, C06/054HR
IER 2007, 106
(Lely Enterprises / Delaval).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA3522
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:816 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1282 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:339 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:981 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:9417 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:854
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12046
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12045
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA3522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1105
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8197
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:12
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6107
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1486
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1106
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BI1718