Hoge Raad, 13-07-2007 / C05/331HR


ECLIECLI:NL:HR:2007:BA6231
Datum13-07-2007
InhoudsindicatiePensioenrecht. Verzet van stichting thuiszorg tegen dwangbevel van (bedrijfstak)pensioenfonds overeenkomstig art. 21 Wet verplichte deelneming m.b.t. premienota voor een algemeen directeur van de stichting die zijn werkzaamheden verricht op grond van een managementovereenkomst; arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht?, criteria.
Recht.nl artikelWerken via managementovereenkomst soms toch arbeidsovereenkomst (13-08-2007)
In dit belangrijke arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een managementovereenkomst gesloten met een vennootschap in bepaalde situaties als een arbeidsovereenkomst dient te worden gekwalificeerd. Bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst is niet alleen van belang wat partijen hebben beoogd bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook de wijze waarop feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de afspraken.
> Werken via managementovereenkomst toch arbeidsovereenkomst (Holland Van Gijzen)
Recht.nl artikelDga en werknemersverzekeringen (08-10-2018)
Is een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn eigen bv werkt in een holding verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Is de Regeling aanwijzing dga van toepassingóen hoe pakt dat arbeidsrechtelijk uit?
> Dga en werknemersverzekeringen (Lex Rutten, Amazonaws.com/hekkelman)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
RvdW 2007, 690
Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds. Arbeidsovereenkomst?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
NJB 2007, 1644
Criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR (met noot)
E. Verhulp
NJ 2007/449
Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds. Arbeidsovereenkomst?; maatstaf.

Noot tevens behorend bij 447 en 448.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
F&A 2007/12, 7
Werken via managementovereenkomst toch arbeidsovereenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
JAR 2007/231
Verplichte deelname bedrijfspensioenfonds. Managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst. Bedoeling partijen. Feitelijke uitvoering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR (met noot)
M. Heemskerk
PJ 2007/104
Verplichte deelneming PGGM. Dwangbevel BPF voor directeur Thuiszorg. Arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
Ondanks managementovereenkomst toch verplichte deelneming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
SR 2007, 70
Arbeidsovereenkomst. Managementovereenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR
ęJINĽ 2007/486
Managementovereenkomst. Definitie arbeidsovereenkomst. Partijbedoeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR (met noot)
W.A. Zondag
ęJINĽ 2007/545
Managementovereenkomst. Definitie arbeidsovereenkomst. Partijbedoeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2007, C05/331HR (met noot)
G.C. Boot
Bb 2008, 3
Arbeidsovereenkomst ondanks management BV.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3147 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3151
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3887 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7413 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9932 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ8840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ0443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:884 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9573 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:297 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3887 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3147 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:410
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1438
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2415
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9295
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9061
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO5801
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BB6852
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3151
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2779
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:285
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1863
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4882
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4311
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:945
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:808
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1895
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6888
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5019
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8304
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9828
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6206
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY8742
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1692
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7441
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR2763
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1801
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:395
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3715
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1115
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:918
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:404
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:699
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:131
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:106
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2217
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1955
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3451
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1265
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4797
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1971
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3653
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2532
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3368
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10418
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7655
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4289
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6699
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5489
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:958
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:3475
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2168
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:8523
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2495
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2693
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0374
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2536
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8900
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8804
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX0642