Hoge Raad, 21-03-2008 / 43050


ECLIECLI:NL:HR:2008:BA8179
Datum21-03-2008
InhoudsindicatieKBLux-zaak. Art. 6 EVRM en art. 16, lid 4 AWR. Door de inspecteur in het kader van de vaststelling van de belastingschuld opgevraagde en door de belastingplichtige verstrekte gegevens m.b.t. een (verzwegen) banktegoed kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van het opleggen van een boete bij navordering. Geen schending van het verbod op gedwongen zelfincriminatie. Vragen aan HvJ EG over de termijn voor navordering van 12 jaar t.z.v. buitenlandse spaartegoeden.
Recht.nl artikelOordeel Hoge Raad in zaak over verzwegen buitenlands vermogen (25-03-2008)
Het arrest van de Hoge Raad in de KB-Lux zaak valt positief uit voor de Belastingdienst. De Hoge Raad heeft beslist dat de Nederlandse Belastingdienst op grond van de gegevens in gestolen microfiches een nader onderzoek mocht instellen naar verzwegen bankrekeningen.
Ook mochten bankgegevens die belastingplichtigen onder druk aan de Belastingdienst hebben verstrekt, worden gebruikt voor het opleggen van boetes. Ook kregen de rekeninghouders geen gelijk in hun stelling dat zij onder strafdreiging gedwongen waren aan hun eigen veroordeling mee te werken.
> Positieve uitspraak Hoge Raad inzake buitenlands vermogen (Ministerie van FinanciŽn)
> Meer over de KB Lux-zaak (Recht.nl)
> Fiscus legt navordering voor aan Europese Hof (MKBnet)
Recht.nl artikelAangeboden t.e.a.b.: bankgeheimpjes (04-04-2008)
Wij hebben een bankier in de familie. Zo heeft elke familie wel wat. Bankiers hebben het zwaar momenteel, met de kredietcrisis. Maar mijn bankier wond zich op over iets heel anders: op de dag waarop HR 21 maart 2008, nr. 43050 (een KB Lux-zaak) werd gewezen, stuurde hij mij een sms-je: sinds wanneer is heling door de fiscus toegestaan? Dit is een vraag in de soort 'wanneer bent u opgehouden uw vrouw te slaan?', en wij zijn er tijdens de koffie na een familiediner vorige week eens goed voor gaan zitten.
> Aangeboden t.e.a.b.: bankgeheimpjes (Peter Wattel, NJB 2008/14)
> Meer over het 'Rekeningenproject' (Recht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-06-2007, CPG 43050
NTFR 2007/1193
A-G adviseert prejudiciŽle vraag inzake verlengde navorderingstermijn in KB-Lux-zaak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-06-2007, CPG 43050
V-N 2007/35.8
Navordering. Advocaat-generaal betwijfelt of de twaalfjaarsnavorderings- en beboetingstermijn in grensoverschrijdende gevallen EG-proof is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050 (met noot)
M.M. Kors
NTFR 2008/614
PrejudiciŽle vragen inzake verlengde navorderingstermijn (I).
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050
V-N 2008/16.5
Rekeningenproject. KBLux-zaak. Boete na opvragen van gegevens geoorloofd. PrejudiciŽle vragen over verlengde navorderingstermijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050
NJB 2008, 769
KB-Lux-zaak. Geen schending van het verbod op gedwongen zelfincriminatie. Door de inspecteur in het kader van de vaststelling van de belastingschuld opgevraagde en door de belastingplichtige verstrekte gegevens m.b.t. een (verzwegen) banktegoed kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van het opleggen van een boete bij navordering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050
FP Select 2008/nr. 141
PrejudiciŽle vragen over verlengde navorderingstermijn in KB Lux-proefproces.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050
MBB 2008 nr. 10, p. 217
KB-Lux-zaak en prejudiciŽle vragen over navorderingstermijn van 12 jaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050
Toets artikel 47 AWR aan artikel 6 EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2008/159
KB-Lux-zaak. Van Belgische overheid verkregen gegevens over Nederlandse rekeninghouders bij de KB-Lux-bank mogen door de Nederlandse belastingdienst worden gebruikt. Gegevens, door de Inspecteur aan belanghebbende gevraagd en door deze verstrekt in het kader van vaststelling belastingschuld, mogen ook worden gebruikt ten behoeve van boete bij navordering. Geen schending van verbod op gedwongen zelfdiscriminatie. PrejudiciŽle vragen over de twaalfjaarstermijn voor navordering ter zake van buitenlandse spaartegoeden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, 43050
SEW 2008, 109
Art. 16 lid 4 AWR - PrejudiciŽle vragen aan HvJEG over de termijn van navorderingen van twaalf jaar ter zake van buitenlandse spaartegoeden - Strijd met art. 49 en 56 EG
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA8179 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AU9845 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3272 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1117 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1359 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1141 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3301 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1137 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8625 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA8179 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AU9845 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2911 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1396 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3640 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3304 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2914 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1135 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2912 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2583 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU3928 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4149 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1411 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:500 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0300 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW9027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6973 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BL0873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0454 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:644 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3917 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1375 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:623 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:498 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW0526 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5241 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8613 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3847 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8747 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3211 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2960 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:13509 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6109 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3870 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8610 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:93
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1171
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3284
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3293
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1366
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4256
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4129
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4128
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1902
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1713
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1585
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2557
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2556
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1617
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7030
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5896
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:13155
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4711
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8848
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA0506
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0352
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ6977
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU6291
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1690
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BK3815
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:295
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3423
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2981
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4319
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5832
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:722
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:645
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:66
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:220
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3736
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3192
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8675
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3854
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3767
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:1234
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2301
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2685
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2517
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:973
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5016
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2567
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:596
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8962
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8726
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8722
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:1701
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1635
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3766
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3080
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3075
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:1674
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:885
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2350
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1822
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1282
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1713
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1708
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10305
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2596
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2457
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:622
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA0395
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6953
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6286
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:15140
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:13139
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4808
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3388
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1823
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1821
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9420
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7134
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9778
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9466
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:3230
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0282
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX8346
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4227
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY0026
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY8338
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX9671
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7287
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7274
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5014
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5001
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ5622
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV1611
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP3284
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1932
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1911
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ9120
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1692
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8612
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ1339
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK0067
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BG6244
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BF3810
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5831
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7583
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4371
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4088
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7097
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:721
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:630
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:187
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:67
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3193
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3943
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8439
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1411
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3853
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:61
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9617
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1343
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7389
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2300
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2299
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:3256
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5359
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7905
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4747
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4302
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8965
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8964
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8723
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5102
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:3744
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:2480
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:6023
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:636
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15635
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15634
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:5892
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10311
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10309
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2586
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6865
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5545
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5511
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5014
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8403
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:6430
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:2592
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:2591
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5926
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5914
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:14231
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7687
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5765
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1830
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9884
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY9403
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8904
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8853
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8840
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY8821
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7224
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7151
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX3416
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BW9718
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0388
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0345
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:CA0310
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY8835
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY2051
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW4721
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4983
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4972
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU5337
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7082
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7079
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP7593
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP4436
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BN2278
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7072
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8605
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI6310