Hoge Raad, 18-01-2008 / C06/161HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BB3210
Datum18-01-2008
InhoudsindicatieOnrechtmatige perspublicatie (open brief). Botsing van grondrechten; vrijheid van meningsuiting tegenover recht op eer en goede naam, privacy en recht om alleen (met rust) te worden gelaten (oorlogsverleden); maatstaven; toetsing; noodzakelijkheidstoets art. 8 lid 2 en 10 lid 2 EVRM; is open brief aan te merken als perspublicatie of column? klemmende redenen van publiek belang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR
RvdW 2008, 104
Onrechtmatige perspublicatie? Botsing vrijheid van meningsuiting met recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer; afweging; maatstaf; noodzakelijkheidstoets. Open brief op internet perspublicatie?
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR
NJB 2008, 338
Botsing van fundamentele rechten. In 1943 heeft eiser een joodse onderduiker om het leven gebracht. In 1997 heeft hij in een tv-interview de indruk gewekt dat dit een verzetsdaad was. Naar aanleiding daarvan heeft verweerster een kritische open brief verzonden aan een aantal landelijke dagbladen en geplaatst op haar website. In geschil is de vraag of de publicatie van de open brief onrechtmatig is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR
Mediaforum 2008-3, p. 130-141
Art. 10 EVRM - Perspublicatie - Column.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR
Onrechtmatige daad. Weegt de vrijheid van meningsuiting in casu zwaarder dan het recht op eer en goede naam en het recht op eerbieding van privacy.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR (met noot)
A. van Essen
Bb 2008, 32
Vrijheid van meningsuiting tegenover recht op bescherming eer en goede naam.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR (met noot)
E.J. Dommering
NJ 2008/274
Onrechtmatige perspublicatie? Botsing vrijheid van meningsuiting met recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer; afweging; maatstaf; noodzakelijkheidstoets. Open brief op internet perspublicatie?
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR (met noot)
L.R. van Harinxma thoe Slooten
«JA» 2008/83
Onrechtmatige publicatie. Vrijheid van meningsuiting. Privacy. Reputatie. Belangenafweging.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR
IR 2008, p. 69
Vrijheid van meningsuiting, eer en goede naam, perspublicatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2008, C06/161HR (met noot)
E.J. Dommering
Mediaforum 2008-7/8, p. 292-292
Art. 10 EVRM. Perspublicatie. Column.

(Van Gasteren / Hemelrijk)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2008 (met noot)
L.A.R. Siemerink
Computerrecht 2008, 67
Vrijheid van meningsuiting - begrip 'pers' en perspublicatie.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB3210 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4203
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:569 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB3210 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:30 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:19 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2161 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BL6579 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:929
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:58
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:446
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6096
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4203
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:601
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:94
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:941
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4646
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:933
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3236
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1116
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:986
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:983
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1031
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4148
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC9107
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3108
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2288
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2286
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:381
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:6021
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:4113
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3354
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6342
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:6549
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:6468
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:4748
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10765
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5135
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5079
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2615
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:16565
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:1873
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3375
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11182
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5191
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4101
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1639
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1879
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:13313
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:870
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:6277
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:1698
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1181
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:6261
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BT1913
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP3921
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2010:BO8015
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2009:BJ5174
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BC9288