Hoge Raad, 01-02-2008 / C06/211HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BB4767
Datum01-02-2008
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor de door werknemer als taxichauffeur (afroepkracht) in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een verkeersongeval geleden letselschade; zorgplicht werkgever ex art. 7:658 en op grond van goed werkgeverschap als bedoeld in art. 7:611 BW; uitwerking van HR 12 januari 2001, nr. C99/125, NJ 2001, 253 en HR 9 augustus 2002, nr. C00/234, NJ 2004, 235; behoorlijke verzekering van aan gemotoriseerd verkeer deelnemende werknemer.
Recht.nl artikelGoed werkgever heeft verzekeringsplicht (18-06-2008)
Een goed werkgever zorgt voor een behoorlijke verzekering wanneer de uitoefening van de werkzaamheden ertoe kan leiden dat een werknemer, als bestuurder van een motorvoertuig, betrokken raakt bij een verkeersongeval. Deze conclusie volgt uit twee recente arresten van de Hoge Raad. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze arresten voor de praktijk.
> Goed werkgever heeft verzekeringsplicht (Mr M. Sträter en mr E. Schothorst, CMS Derks)
> Tijdschriftartikelen over het Arrest Taxicentrale (Recht.nl Vakliteratuur)
> Tijdschriftartikelen over het Arrest Akzo (Recht.nl Vakliteratuur)
> Waar eindigt de verantwoordelijkheid van werkgevers voor verkeersongevallen van werknemers? (M. van den Steenhoven, Beer Advocaten)
> De zzp'er en de eisen van redelijkheid en billijkheid (Lisette de Haan, VA-advocaten.nl)
Recht.nl artikelVerkenning grenzen aansprakelijkheid werkgevers op grond van art. 7:611 BW (03-12-2009)
Op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid was 2008 zonder twijfel het jaar van de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van art. 7:611 BW. In februari introduceerde de Hoge Raad een verzekeringsplicht. Vervolgens beantwoordde de Hoge Raad in december de vraag of de ten behoeve van gemotoriseerde verkeersdeelnemers ontwikkelde lijn moest worden doorgetrokken naar ongemotoriseerde verkeersdeelnemers en hij liet zich uit over de vraag wanneer sprake is van een werkgerelateerd ongeval en wanneer van woon-werkverkeer.
De aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen is een eerste en belangrijke toepassing van het goed werkgeverschap in het aansprakelijkheidsrecht.
> Verkenning grenzen aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW (Erik van Orsouw en Alice Krispijn, Kennedy Van der Laan)
> Zie ook: Goed werkgever heeft verzekeringsplicht (Recht.nl Nieuws, 18/06/2008)
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR
RvdW 2008, 178
Aansprakelijkheid werkgever voor verkeersongevallen o.g.v. art. 7:611; geen onbeperkte aansprakelijkheid; gehoudenheid zorg te dragen voor behoorlijke verzekering; omvang verplichting; omstandigheden van geval; verzekering cfm. CAO-eis voldoende?
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR
NJB 2008, 449
Een taxichauffeur vordert van zijn werkgever vergoeding van letselschade, nadat de door hem bestuurde taxi is aangereden door een trein.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR
JAR 2008/57
Werkgeversaansprakelijkheid voor de bij een verkeersongeval geleden letselschade. Goed werkgeverschap; behoorlijke verzekering voor aan gemotoriseerd verkeer deelnemende werknemer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR (met noot)
A.R. Houweling
«JA» 2008/53
Auto-ongeval. Werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap. Verzekeringsplicht. Omvang "behoorlijke verzekering".
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR
Werkgeversaansprakelijkheid. Is de werkgever aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een verkeersongeval tijdens het werk?
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR
«JIN» 2008/194
Arbeidsongeval. Werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap. Verzekeringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR
VR 2008, 56
Arbeidsongeval. Aansprakelijkheid werkgever voor de door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een verkeersongeval geleden letselschade. Behoorlijke verzekering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR (met noot)
A.R. Houweling, V.G.G. Bergwerf
«JIN» 2008/226
Arbeidsongeval. Werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap. Verzekeringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR (met noot)
F.C. Carstens
Bb 2008, 40
Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van een werkgever bij verkeersongevallen?

Tevens bespreking van HR 1 februari 2008, LJN BB6175, RvdW 2008, 176, JA afl. 3, 4 april 2008, jrg. 5.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR (met noot)
S.D. Lindenbergh
AA 2008, 735
Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid.

(Kooiker / Taxicentrale Nijverdal).
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/211HR (met noot)
T. Hartlief
NJ 2009/331
Aansprakelijkheid werkgever voor verkeersongevallen o.g.v. art. 7:611 BW; geen onbeperkte aansprakelijkheid; gehoudenheid zorg te dragen voor behoorlijke verzekering; omvang verplichting; omstandigheden van geval; verzekering cfm. CAO-eis voldoende? Reikwijdte en nadere uitleg HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264, m.nt. PAS, HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253, m.nt. PAS en HR 9 augustus 2002, NJ 2004, 235, m.nt. GHvV.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB4767 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2006:AX0940
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR5223 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR5215 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1295 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP1535 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9977 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:428 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1065 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5215 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB4767 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2006:AX0940
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:706
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1975
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:144
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5200
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5223
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BP2572
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4552
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2011:BW2173
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BP1174
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN0734