Hoge Raad, 01-02-2008 / C06/219HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BB5923
Datum01-02-2008
InhoudsindicatieHuur bedrijfsruimte. Rechterlijke vaststelling van nadere huurprijs op grond van art. 7A:1632a lid 1, onder b, BW; vordering huurder niet-ontvankelijk wegens tussentijds afgesproken nieuwe huurprijs waarna nog niet vijf jaren zijn verstreken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/219HR
NJ 2008/84
Huur bedrijfsruimte. Vordering vaststelling nadere huurprijs ex art. 7A:1632a lid 1 (oud) BW; ontvankelijkheid bij tussentijdse nadere huurafspraken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/219HR
RvdW 2008, 181
Huur bedrijfsruimte. Vordering vaststelling nadere huurprijs ex art. 7A:1632a lid 1 (oud) BW; ontvankelijkheid bij tussentijdse nadere huurafspraken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/219HR
NJB 2008, 450
Rechterlijke vaststelling huurprijs. Ontvankelijkheid. HR: partijen zijn tussentijds een nadere huurprijs overeengekomen die meebrengt dat er geen plaats meer is voor rechterlijke vaststelling dan na verloop van vijf jaren sedert de aanvang van de periode waarvoor partijen de aangepaste huurprijs hebben vastgesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/219HR (met noot)
H. Ferment
Journaal Huur & Verhuur 2008/50
Vijfjaartermijn bij huurprijsbepaling. Tussentijdse huurprijsaanpassing.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/219HR
ęJINĽ 2008/126
Huurrecht. Bedrijfsruimte. Huurprijsvaststelling. Niet-ontvankelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/219HR (met noot)
P.K. van der Maarel
TvHB 2008, nr. 2
Deze zaak heeft betrekking op de nadere vaststelling van een huurprijs op grond van artikel 7A:1632a (oud) BW. De Hoge Raad oordeelt dat de huurder niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering, omdat partijen tussentijds een nieuwe huurprijs zijn overeengekomen met ingang van een binnen de lopende huurtermijn gelegen tijdstip en vervolgens ten minste vijf jaren moeten zijn verstreken voordat de rechter een nadere huurprijs kan vaststellen. Van belang daarbij is dat de nadere vaststelling van de huurprijs niet van verwaarloosbare betekenis was.
TijdschriftartikelAls een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?
M. van Heeren
TvHB 2018, nr. 5, p. 277
Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd. Onder sub b valt dus ook de situatie dat partijen tijdens de duur van de huurovereenkomst de huurprijs opnieuw of nader vaststellen. Maar wanneer is daarvan sprake?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB5923
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB5923
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2544
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1436
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1745