Hoge Raad, 01-02-2008 / C06/044HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BB6175
Datum01-02-2008
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor de door werknemer bij een verkeersongeval met eigen auto geleden letselschade in de uitoefening van zijn werkzaamheden; zorgplicht werkgever ex art. 7:658 en op grond van goed werkgeverschap in art. 7:611 BW; behoorlijke verzekering van aan gemotoriseerd verkeer deelnemende werknemer; bewuste roekeloosheid van werknemer, maatstaf.
Recht.nl artikelGoed werkgever heeft verzekeringsplicht (18-06-2008)
Een goed werkgever zorgt voor een behoorlijke verzekering wanneer de uitoefening van de werkzaamheden ertoe kan leiden dat een werknemer, als bestuurder van een motorvoertuig, betrokken raakt bij een verkeersongeval. Deze conclusie volgt uit twee recente arresten van de Hoge Raad. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze arresten voor de praktijk.
> Goed werkgever heeft verzekeringsplicht (Mr M. Sträter en mr E. Schothorst, CMS Derks)
> Tijdschriftartikelen over het Arrest Taxicentrale (Recht.nl Vakliteratuur)
> Tijdschriftartikelen over het Arrest Akzo (Recht.nl Vakliteratuur)
> Waar eindigt de verantwoordelijkheid van werkgevers voor verkeersongevallen van werknemers? (M. van den Steenhoven, Beer Advocaten)
> De zzp'er en de eisen van redelijkheid en billijkheid (Lisette de Haan, VA-advocaten.nl)
Recht.nl artikelVerkenning grenzen aansprakelijkheid werkgevers op grond van art. 7:611 BW (03-12-2009)
Op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid was 2008 zonder twijfel het jaar van de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van art. 7:611 BW. In februari introduceerde de Hoge Raad een verzekeringsplicht. Vervolgens beantwoordde de Hoge Raad in december de vraag of de ten behoeve van gemotoriseerde verkeersdeelnemers ontwikkelde lijn moest worden doorgetrokken naar ongemotoriseerde verkeersdeelnemers en hij liet zich uit over de vraag wanneer sprake is van een werkgerelateerd ongeval en wanneer van woon-werkverkeer.
De aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen is een eerste en belangrijke toepassing van het goed werkgeverschap in het aansprakelijkheidsrecht.
> Verkenning grenzen aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW (Erik van Orsouw en Alice Krispijn, Kennedy Van der Laan)
> Zie ook: Goed werkgever heeft verzekeringsplicht (Recht.nl Nieuws, 18/06/2008)
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
RvdW 2008, 176
Aansprakelijkheid werkgever voor verkeersongevallen o.g.v. art. 7:611 BW; geen onbeperkte aansprakelijkheid; gehoudenheid zorg te dragen voor behoorlijke verzekering; omvang verplichting; omstandigheden van geval. Bewuste roekeloosheid; maatstaf; niet dragen autogordel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
NJB 2008, 446
Werkgeversaansprakelijkheid. Een werknemer loopt bij een verkeersongeval letsel op., terwijl hij in zijn eigen auto onderweg is naar Duitsland om een werkpresentatie te gaan geven. Omdat de werknemer zijn autogordel niet droeg, is de schadevergoedingsplicht van de andere betrokkene bij het ongeval verminderd met 25%.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
JAR 2008/56
Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade als gevolg van verkeersongeval. Goed werkgeverschap; behoorlijke verzekering voor aan gemotoriseerd verkeer deelnemende werknemer. Bewuste roekeloosheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
TVP
Werkgeversaansprakelijkheid; verzekeringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR (met noot)
A.R. Houweling
«JA» 2008/52
Auto-ongeval. Werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap. Verzekeringsplicht. Omvang "behoorlijke verzekering". Bewuste roekeloosheid.

Noot onder "JA" 2008/53.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
Schade door verkeersongeval
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
Werkgeversaansprakelijkheid. Eigen schuld. Geniet de werknemer volledige bescherming tegen werkgerelateerde schade behoudens opzet of bewuste roekeloosheid en wanneer is sprake van bewuste roekeloosheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
«JIN» 2008/193
Arbeidsongeval. Werkgeversaaansprakelijkheid. Verzekeringsplicht. Bewuste roekeloosheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
VR 2008, 57
Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik eigen auto in werk dienstverband. Werkgever moet voor behoorlijke verzekering zorg dragen. Bewust niet dragen gordel bewust roekeloos?
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR (met noot)
A.R. Houweling, V.G.G. Bergwerf
«JIN» 2008/225
Arbeidsongeval. Werkgeversaansprakelijkheid. Verzekeringsplicht. Bewuste roekeloosheid.

Noot onder JIN 2008/226.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR
AV&S 2008, 28
Verzekeringsplicht krachtens art. 7:611 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2008, C06/044HR (met noot)
T. Hartlief
NJ 2009/330
Aansprakelijkheid werkgever voor verkeersongevallen o.g.v. art. 7:611 BW; geen onbeperkte aansprakelijkheid; gehoudenheid zorg te dragen voor behoorlijke verzekering; omvang verplichting omstandigheden van geval. Bewuste roekeloosheid; maatstaf; niet dragen autogordel.

Noot onder NJ 2009, 335.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB6175 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2005:AU5876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1295 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP1535 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:428 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1065 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB6175 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2005:AU5876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5215 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7590 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ7832 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1851
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BQ6663
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:706
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1975
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6028
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8790
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5200
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5223
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7755
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1215
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:284
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6067
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2030
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8563
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN0734