Hoge Raad, 21-03-2008 / R07/012HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BC1849
Datum21-03-2008
InhoudsindicatieVennootschapsrecht. Verzoek tot heropening van vereffening van een ontbonden vennootschap; tegenstrijdig belang als bedoeld in art. 2:256 BW, aanwijzing van bijzonder vertegenwoordiger; beroep op onbevoegdheid door vennootschap, gevolgen onbevoegd verrichte rechtshandelingen, geen verjaring op voet van art. 3:52 BW; derogerende werking van redelijkheid en billijkheid.
Recht.nl artikelTegenstrijdig belang: toepassing wettelijke regeling versoepeld (09-07-2008)
Na een ontwikkeling waarbij de Hoge Raad het steeds gemakkelijker maakte om transacties waarbij een directeur een tegenstrijdig belang had met een vennootschap, ongeldig te verklaren, lijkt nu het tij gekeerd. Een update.
> Tegenstrijdig belang: toepassing wettelijke regeling versoepeld (Holland Van Gijzen Advocaten)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Attendering.recht.nl)
> Zie ook: Tegenstrijdig belang - sluitstuk van een trilogie (Recht.nl, 31/10/2007)
> Geen beroep op tegenstrijdig belang wegens eigen rechtsverkeer (Via Juridica)
Recht.nl artikelDe tegenstrijdig belangregeling voor NV's en BV's, thans en in de toekomst (20-08-2009)
Met als sluitstuk het Nieuwe Steen Investments-arrest van de Hoge Raad inzake tegenstrijdig belang, wordt in dit artikel vanuit praktisch oogpunt de huidige stand van zaken met betrekking tot dit leerstuk voor NV's en BV's weergegeven. Ook wordt de toekomstige tegenstrijdig belangregeling volgens het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht, zoals dat thans luidt, beschreven.
> De tegenstrijdig belangregeling voor NV's en BV's, thans en in de toekomst (Wessel Bosse, Kennedy Van der Laan)
> Tijdschriftartikelen over het Nieuwe Steen Investments-arrest (Recht.nl Vakliteratuur)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
RvdW 2008, 333
Tegenstrijdig belang; geldigheid statutaire bepaling m.b.t. bevoegdheid bestuurder inzake tegenstrijdig belang; dwingendrechtelijke karakter art. 2:256 BW. Nietigheid is rechtshandeling i.g.v. onbevoegdheid wegens tegenstrijdig belang; derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
NJB 2008, 819
Tegenstrijdig belang. De statuten van een vennootschap bepalen dat de bestuurder de vennootschap ook kan vertegenwoordigen in geval van tegenstrijdig belang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR (met noot)
R.G.J. Nowak
JOR 2008/124
Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang. Geldigheid van door een statutaire bepaling aan bestuurder verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid bij tegenstrijdig belang is niet afhankelijk van (uitdrukkelijk) besluit ava. 'Wegschrijven' in statuten toegestaan. Een vanwege tegenstrijdig belang onbevoegd verrichte rechtshandeling is ongeldig ofwel nietig. Inroepen nietigheid onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

(Nieuwe Steen Investments / Uoti q.q.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR (met noot)
J.M. de Jongh
Bb 2008, 31
Een Nieuwe Steen op het tegenstrijdig belangbouwwerk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
Ondernemingsrecht 2008, 81
Tegenstrijdig belang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
RO 2008, 32
Tegenstrijdig belang. Statutair geregelde bevoegdheid tot vertegenwoordiging ook bij tegenstrijdig belang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
Ondernemingsrecht. Dient de algemene vergadering bij tegenstrijdig belang steeds nadrukkelijk omtrent vertegenwoordiging te beslissen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
JRV 2008, 326
Onbevoegdheid. Redelijkheid en billijkheid. Tegenstrijdig belang.

(Nieuwe Steen Investments NV / Interglobia Investments OY).
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR (met noot)
J.M.M. Maeijer
NJ 2008/297
Tegenstrijdig belang; geldigheid statutaire bepaling m.b.t. bevoegdheid bestuurder inzake tegenstrijdig belang; dwingendrechtelijke karakter art. 2:256 BW. Nietigheid rechtshandeling i.g.v. onbevoegdheid wegens tegenstrijdig belang; derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
Journaal IF&Z 2008/174
Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
«JIN» 2008/327
Tegenstrijdig belang. Statuten. Beroep op onbevoegdheid. Redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR (met noot)
E.E.G. Gepken-Jager
«JIN» 2008/372
Tegenstrijdig belang. Statuten. Beroep op onbevoegdheid. Redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-03-2008, R07/012HR
Tegenstrijdig belang. Verjaring.
Is de geldigheid van een rechtshandeling verricht door vertegenwoordigingsbevoedgde bestuurder afhankelijk van een besluit van de AVA? Wat zijn de gevolgen als de AVA niet in de gelegenheid is gesteld een bijzondere vertegenwoordiger aan te wijzen? Externe werking? Is een in strijd met art. 2:256 BW verrichte rechtshandeling vernietigbaar?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC1849
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC1849
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1077
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL6182
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5155
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3789