Hoge Raad, 30-05-2008 / C07/131HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BC2153
Datum30-05-2008
InhoudsindicatieAuteursrecht. Auteursrecht op transcripten van achterbankgesprekken met politieambtenaren; werk; maatstaf; eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker; vereisten voor vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn.
Recht.nl artikelHR: auteursrechtelijk oordeel hof achterbankgesprekken Endstra onjuist (30-05-2008)
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in het geschil tussen de erven van vermoorde vastgoedmagnaat Willem Endstra en journalisten die het boek De Endstra tapes op de markt brachten.
De Hoge Raad heeft gesteld dat het hof de eis van het 'persoonlijk stempel' nader inhoud heeft gegeven door daarvoor te eisen dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. Die eis gaat naar het oordeel van de Hoge Raad te ver.
> De Hoge Raad spreekt: Endstra was mogelijk wťl creatief bezig! (Mr L. Bruinhof, Wieringa Advocaten)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl)
> Noot bij HR 30 mei 2008, LJN BC2153, Endstra / Nieuw Amsterdam (Prof. Mr D.J.G. Visser, Boek9.nl)
Recht.nl artikelAnnotaties Endstra-tapes (21-11-2008)
Toen vastgoedhandelaar Willem Endstra op de achterbank van een rondrijdende auto gesprekken met de recherche voerde die op tapes werden opgenomen, had hij niet kunnen bevroeden dat deze gesprekken het auteursrechtelijke wereldje in Nederland op zijn kop zouden zetten. Twee IViR-medewerkers laten hun licht schijnen over deze zaak.
> Annotatie bij HR 30 mei 2008 (de Endstra tapes) (E.J. Dommering, IViR)
> 'De Endstra-tapes', annotatie bij Hoge Raad 30 mei 2008, LJN: BC2153 (zonen Endstra/Nieuw Amsterdam) (P.B. Hugenholtz, IViR)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Attendering.recht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C07/131HR
RvdW 2008, 567
Auteursrecht. 'Achterbankgesprekken' met opsporingsambtenaren werk in zin van art. 1 jo. 10 Auteurswet?; maatstaf. Volledige proceskostenvergoeding ex art. 14 Handhavingsrichtlijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C07/131HR
NJB 2008, 1276
Auteursrecht. De vastgoedhandelaar Willem Endstra heeft in 2003-2004 geheime gesprekken met de CIE gevoerd in een auto. Die gesprekken zijn, gedeeltelijk letterlijk weergegeven in een transcript, uitgegeven in een boek. Rust op deze 'achterbankgesprekken' auteursrecht?
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C07/131HR
Mediaforum 2008-7/8, p. 292-292
Endstra tapes. Auteursrecht. Werkbegrip.

(Erven Endstra / Uitgeverij Nieuw Amsterdam)
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C07/131HR
IER 2008, 58
Werkbegrip. uitleg 'eigen en oorspronkelijk karakter'. Uitleg 'persoonlijke stempel van de maker'. Werkbegrip vereist niet dat er bewust een werk is gemaakt. Eisen aan volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in art. 14 Handhavingsrichtlijn. ('De Endstra tapes').
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C07/131HR (met noot)
M.R.F. Senftleben
AMI 2008/5, p. 136-142
Endstra-tapes. Auteursrechtelijke werktoets eist niet dat de maker bewust een geestelijke creatie wilde scheppen.

(Zonen Endstra / Nieuw Amsterdam c.s.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C07/131HR (met noot)
E.J. Dommering
NJ 2008/556
Auteursrecht. 'Achterbankgesprekken' met opsporingsambtenaren werk in zin van art. 1 jo. 10 Auteurswet?; maatstaf. Volledige proceskostenvergoeding ex art. 14 Handhavingsrichtlijn.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-07-2013, 200.0870305/01 (met noot)
S.J. van Gompel
AMI 2013/6, p. 197-203
Endstra-tapes. Toepassing auteursrechtelijke werktoets (art 1 Aw. art. 10 lid 1 Aw). Ontbreken persoonlijke stempel. Vervolg HR 30 mei 2008.

(Erven Endstra / Uitgeverij Nieuw Amsterdam BV)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC2153 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ8071 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY1529 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC2153 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2737 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY1529 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1733 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2057 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW4006 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:224 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ8071 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1736 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1218
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6697
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2608
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13595
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:7
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:2028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1774
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4098
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5335
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8218
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2559
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:202
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:1259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1167
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:75
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8312
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:2027
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2281
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:7198
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:9892
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1733
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1864
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:980
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4903
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK5993
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:3211
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:23
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8542
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8166
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3276
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3564
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2856
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:6
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:317
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:7746
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3212
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1176
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2308
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3480
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4330
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13386
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7418
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4384
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2312
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2911
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:611
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4396
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2045
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:3280
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3986
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2862
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2023
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12637
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6256
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2825
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2511
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1831
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8708
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4494
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3940
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12714
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11888
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11853
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11590
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8696
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5598
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:4377
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:4029
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:3582
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:5852
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3517
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2508
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3547
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:11563
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8889
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:12499