Hoge Raad, 20-06-2008 / C06/187HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BC4959
Datum20-06-2008
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid tegenover individuele aandeelhouder; behoorlijke taakvervulling, art. 2:9 BW van overeenkomstige toepassing; maatstaf. Procesrecht; omvang rechtsstrijd partijen in appel, grievenstelsel, aan grieven te stellen eisen, nieuwe stelling bij pleidooi nieuwe grief?, in beginsel strakke regel ook bij eiswijziging in hoger beroep.
Recht.nl artikelHoge Raad: bestuurder aansprakelijk jegens aandeelhouder (28-06-2008)
De Hoge Raad heeft de weg vrijgemaakt voor claims van individuele aandeelhouders tegen bestuurders.
> Bestuurder aansprakelijk jegens aandeelhouder (Mr D. Willemars, Holland Van Gijzen Advocaten)
> Aansprakelijkheid jegens individuele aandeelhouder: een interne kwestie? (Mr E. van der Ploeg en Mr R. van Houts, Van Benthem & Keulen)
> Bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van crisis (A. Hendrikse, D.A.M. van den Heuvel, Van Doorne)
> HR 20-06-2008, nr C06/187HR (Via Juridica)
Recht.nl artikelProefschrift: De ernstigverwijtmaatstaf bij bestuurdersaansprakelijkheid (22-01-2019)
Een veelomvattend rechtstheoretisch en rechtshistorisch onderzoek naar het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht, waarbij de zogenoemde ernstigverwijtmaatstaf centraal staat. Het is twintig jaar geleden dat de Hoge Raad de maatstaf voor de beoordeling van interne bestuurdersaansprakelijkheid (ex artikel 2:9 BW) heeft overgenomen en elf jaar geleden dat deze ook bij de beoordeling van externe bestuurdersaansprakelijkheid (ex artikel 6:162 BW) een hoofdrol is gaan spelen. Maar wat betekent de term 'ernstig verwijt' eigenlijk? En wat bedoelt de Hoge Raad als hij de ernstigverwijtmaatstaf een 'hoge drempel voor aansprakelijkheid' noemt? Hoog ten opzichte van wat? Kortom, is de rechtsontwikkeling wel zo vanzelfsprekend als het lijkt en is de ernstigverwijtmaatstaf wel te rechtvaardigen?
> Proefschrift: Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie: over rechtsvorming en taal, onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige daad en ernstig verwijt (Winand Westenbroek, EUR.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
RvdW 2008, 649
Hoger beroep; grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeerdering van eis. Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover individuele aandeelhouder; overeenkomstige toepassing art. 2:9 BW; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
NJB 2008, 1452
Een vennootschapsbestuurder vraagt sursťance van betaling aan. In strijd met de statuten legt hij dit niet eerst voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een aandeelhouder stelt de bestuurder aansprakelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
Journaal IF&Z 2008/245
Bestuurdersaansprakelijkheid. Individuele aandeelhouder. Grievenstelsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
RO 2008, 57
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is het ernstige verwijtbaarheidscriterium van art. 2:9 BW overeenkomstig van toepassing in geval een bestuurder door een aandeelhouder wordt aangesproken uit onrechtmatige daad?

(X / NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Willemse NV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
RN 2008, 67
Aansprakelijkheid. Kan een individuele aandeelhouder een bestuurder aansprakelijk stellen op grond van art. 2:9 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
RAV 2008, 86
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is het ernstige verwijtbaarheidscriterium van art. 2:9 BW overeenkomstig van toepassing als een bestuurder door een aandeelhouder wordt aangesproken uit onrechtmatige daad?
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
ęJINĽ 2008/564
Interne bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR (met noot)
Y. Borrius
JOR 2008/260
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW. Aansprakelijkheid jegens individuele aandeelhouder. Maatstaf van art. 2:9 BW is van overeenkomstige toepassing. Ernstig verwijt. Handelen in strijd met statutaire bepalingen die een individuele aandeelhouder beogen te beschermen, leidt in beginsel tot aansprakelijkheid. Cassatie van Hof Leeuwarden 22 maart 2006, JOR 2006/148. m.nt. Groffen.

(Willemsen beheer c.s. / NOM).
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR (met noot)
M. van den Berg
ęJINĽ 2008/613
Interne bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
JRV 2008, 582
Hoger beroep. Grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeerdering van eis. Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover individuele aandeelhouder. Overeenkomstige toepassing art. 2:9 BW. Maatstaf.
TijdschriftartikelHerdefiniŽring van het grievenstelsel. HR 20 juni 2008, RvdW 2008, 649
E.J. Bellaart
MvV 2008, 231
De Hoge Raad heeft op 20 juni 2008 een belangrijke uitpsraak gedaan met betrekking tot het grivenstelsel. Daarin heeft de Hoge Raad nieuwe regels geformuleerd omtrent (i) het aanvoeren van nieuwe feiten en stellingen door appellant en (ii) het veranderen of vermeerderen van eis door oorspronkelijk eiser, als appellant of als geÔntimeerde.
TijdschriftartikelDe maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid tegenover een individuele aandeelhouder: overeenkomstog art. 2:9 BW
B.I. Kraaipoel
Bb 2008, 75
In die arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de maatstaf die heeft te gelden voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een individuele aandeelhouder.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR (met noot)
H.J. Snijders, J.M.M. Maeijer
NJ 2009/21
Hoger beroep; grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeedering van eis. Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover individuele aandeelhouder; overeenkomstige toepassing art. 2:9 BW; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
JRV 2009, 107
Aansprakelijkheid. Hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-06-2008, C06/187HR
Bestuurdersaansprakelijkheid.
Is art. 2:9 BW van overeenkomstige toepassing bij aasprakelijkheid van bestuurder jegens een individuele aandeelhouder?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC4959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV6684 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6699 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2363 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3238 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2045 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2112 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3989 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4365 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6061 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1889 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN1779 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN6929 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:461 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:226 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1770 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1402 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BQ8908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10382 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:142 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4351 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2964 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9673 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR2836 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ8602 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC4959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:179
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:63
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1139
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:521
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2717
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:533
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2623
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5454
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3792
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:24
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1695
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6104
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:1333
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2628
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1748
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY2074
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX1960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1854
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8686
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP7436
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG9917
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:336
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1473
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1076
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:633
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:515
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:154
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:42
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:423
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:659
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:36
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3998
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3236
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7985
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:643
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1399
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1372
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1141
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3776
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2843
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10524
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2509
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:2027
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:814
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:25
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5277
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4734
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4437
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1056
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8314
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6441
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6003
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5668
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1747
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1742
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ6533
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2904
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2374
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9708
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5650
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9226
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9302
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY1236
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY8255
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT6684
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1773
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8692
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1478
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU5362
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8725
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0581
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO4579
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3912
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL3290
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BI4761
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BI2496
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7743
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5118
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1572
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3673
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:1254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9878
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1192
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:698
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2021
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1861
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1409
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:682
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9889
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9715
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8334
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8000
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7381
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5998
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4415
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1995
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1023
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:4066
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3425
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:4728
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2884
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5425
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1889
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:232
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:5300
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:449
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10549
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9435
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9094
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7938
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6760
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5401
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:998
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9152
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:7555
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:6614
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2296
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:4678
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:4676
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2530
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:4029
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5676
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2288
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1693
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:182
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:109
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2660
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2329
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11463
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9703
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9696
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7014
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7013
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7010
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7009
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4654
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4139
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3727
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2145
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1382
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1286
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:911
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:910
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:707
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:706
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:325
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:989
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:9036
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8031
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8029
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:248
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10344
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9862
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9848
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8563
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8130
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7791
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7783
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7470
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6915
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6254
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5718
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3060
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2301
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:678
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:499
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4964
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6457
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3389
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:689
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:4005
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2956
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9866
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9603
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7753
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7324
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6275
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6002
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5305
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4857
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4631
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4628
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4199
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3425
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2169
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1147
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:512
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2735
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8649
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8273
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7860
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7092
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6763
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5095
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4884
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4327
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2870
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2343
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2165
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2021
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2018
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1996
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1786
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1383
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:763
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:556
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:367
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0867
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BY9414
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4352
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2938
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ7039
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3255
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8106
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7946
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5359
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX0938
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6963
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6845
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9633
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY4489
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9793
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX2619
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6856
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX6565
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV8381
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6438
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT2859
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT1803
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR0644
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3281
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU6259
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU3619
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BT8513
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BT2171
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR6832
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0389
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ5722
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BT7526
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BR2413
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ2947
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BP1108
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BI8728
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5056
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2166
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK7107
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ6319
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BI2393
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BH9831
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BH9815
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BL6529
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ4218
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BI2820
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ3221
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2093
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BG2159
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2008:BF3931
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2008:BE9113
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BH5954