Hoge Raad, 17-06-2008 / 07/11386


ECLIECLI:NL:HR:2008:BC6913
Datum17-06-2008
InhoudsindicatieRedelijke termijn. Het rechtsgevolg dat het Hof aan de overschrijding van de redelijke termijn heeft verbonden, kan slechts op zijn begrijpelijkheid worden getoetst (vgl. HR LJN AA7309, rov. 3.7). Overschrijding van de redelijke termijn leidt in strafzaken tot strafvermindering. Het staat de rechter overigens vrij om - na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen en omstandigheden, waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn - te volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6.1 EVRM (vgl. HR LJN BD2578, rov. 3.21 en 3.23).
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 07/11386
RvdW 2008, 663
Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafvermindering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 07/11386 (met noot)
P.A.M. Mevis
NJ 2008/359
Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep en cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 07/11386
NJB 2008, 1464
De verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot acht jaren gevangenisstraf wegens (1) en (3) medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in art. 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd (4) handelen in strijd met art. 26 lid 1 van de Wet wapens en munitie en het feit [...]
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC6913 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ4368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC6913 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG1483
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ4368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:592
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5254
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10319
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10318
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10317
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10316
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3451