Hoge Raad, 17-06-2008 / 01946/07


ECLIECLI:NL:HR:2008:BD2578
Datum17-06-2008
InhoudsindicatieHoge Raad herijkt regels inzake overschrijding van de redelijke termijn. De HR acht het dienstig de uitgangspunten en regels over de inbreuk op het in art. 6.1 EVRM gewaarborgde recht van de verdachte op behandeling van zijn strafzaak binnen een redelijke termijn en het rechtsgevolg dat aan een vastgestelde inbreuk op dat recht dient te worden verbonden samen te vatten en aan te passen. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de arresten HR LJN AA7309 en HR LJN AA9372 zijn tussen *** weergegeven.
Recht.nl artikelHR herijkt regels overschrijding redelijke termijn in strafzaken (18-06-2008)
De strafkamer van de Hoge Raad herijkt in het onderstaande arrest de regels inzake de overschrijding van redelijke termijnen in cassatie. Het betreft een herziening van een groot aantal regels.
Zo wordt bijvoorbeeld een klacht inzake de overschrijding van een redelijke termijn voortaan onbesproken gelaten, indien de bestreden uitspraak geheel dan wel gedeeltelijk wordt vernietigd. Voorts wordt geen strafvermindering toegepast als termijnen blijken te zijn overschreden, indien een straf is opgelegd die zich naar haar aard niet leent voor vermindering, zoals de levenslange gevangenisstraf en tbs.
> Tijdschriftartikelen over zaak BD2578 (Recht.nl Vakliteratuur)
Recht.nl artikelOM niet-ontvankelijk na overschrijding redelijke termijn? (24-10-2018)
Artikel 6 EVRM geeft een verdachte het recht op een openbare zitting binnen een redelijke termijn. Overschrijding van de redelijke termijn wordt volgens jurisprudentie van de Hoge Raad gecompenseerd met strafvermindering, maar leidt nooit tot niet-ontvankelijkheid, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Klare taal, maar rechtbanken lijken zich hierin niet altijd te kunnen vinden.
> Wachten tot je een ons weegt (MariŽlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
> Een geslaagde dappere poging (MariŽlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07 (met noot)
E. Thomas
NTFR 2008/1321
Strafkamer HR geeft nieuwe regels voor strafvermindering bij schending van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07
RvdW 2008, 662
Nieuw overzichtsarrest inzake de berechting binnen redelijke termijn cfm. art. 6 lid 1 EVRM. Eerder geformuleerde uitgangspunten en regels terzake worden door de HR samengevat en aangepast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07 (met noot)
P.A.M. Mevis
NJ 2008/358
Nieuw overzichtsarrest inzake (gevolgen) overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07
V-N 2008/36.5
Constatering dat redelijke termijn is overschreden, is voldoende bij voorwaardelijke straf
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07
ęJINĽ 2008/515
Herijking redelijke termijn. Verkorte inzendtermijn. Preventief gehechte verdachten. Jeugd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07
NJB 2008, 1462
Wegens gijzeling, meermalen gepleegd werd de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De verdachte ging met zijn stoel voor de enige deur van een kamer in gemeentehuis zitten, zeggende: ik ga hier niet eerder weg voordat ik mijn geld krijg.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07
NTFR-B 2008/47
Aanpassingen inzake de redelijke termijn? Op 22 april 2005 wees de belastingkamer van de Hoge Raad een richtinggevend arrest over de vraag wanneer in fiscale boetezaken sprake is van schending van de redelijke termijn van art. 6 EVRM en welke gevolgen aan een schending van de redelijke termijn van art. 6 EVRM en welke gevolgen aan een schending van de redelijke termijn moeten worden verbonden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-06-2008, 01946/07
AB 2009/231
Redelijke termijn; wetgever-plaatsvervanger; uitgangspunten aangepast en samengevat; wijzigingen ten opzichte van eerdere rechtspraak cursief weergegeven.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA7309 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9372 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5361 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2059 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3255 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT6254 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BZ3522 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0912 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2858 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2465 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7798 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL4514 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3638 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:577 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3025 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX4605 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0912 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ3210 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2831 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:437 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI4736 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8840 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ3279 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2817 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3166 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1485 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6944 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3216 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6633 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7290 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3551 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3137 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5819 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ9921 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2849 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2848 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1743 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7085 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX9532 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6926 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU2064 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP0068 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN9173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3962 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1454 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BE9808 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:586 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:481 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3490 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6632 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3622 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1043 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3816 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7644 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6012 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7086 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR6598 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1275 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2001 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BT6164 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BO6017 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BO6009 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BO5999 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BO5981 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7103 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM2422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7085 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3036 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3019 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:565 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:113 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1387 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:382 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1210 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2242 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1394 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1523 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:39 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3976 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY8956 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1230 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6636 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9347 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9852 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8789 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7627 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7313 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW5721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN4768 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9108 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL8772 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL7697 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1689 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1493 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK2142 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL0018 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BD6322 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3197 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3057
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:575
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:708
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:651
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2590
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3932
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:435
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:7
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:716
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:3950
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1410
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:319
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4107
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:571
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:547
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:434
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7773
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1264
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:296
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2749
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:3208
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1880
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1757
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1749
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:515
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3475
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2852
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2851
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1603
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8048
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ6518
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX4585
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3230
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY9704
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW4011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4837
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4238
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2255
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8507
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX6764
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5411
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8683
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8665
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7954
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1450
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7625
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4232
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU3452
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2064
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX8507
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3553
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BR1615
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BR1608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7123
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BS1710
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ9111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8198
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6748
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0758
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0757
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6429
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6055
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO4019
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO3961
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN8037
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN7991
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1281
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9100
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM3637
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9002
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7046
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3426
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7103
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN4072
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM3577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG1483
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2008:BD5581
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2008:BD5580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF0260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF0170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE9808
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF0260
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2072
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:547
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1160
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:998
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:984
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:881
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:856
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:831
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:819
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:818
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:816
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:757
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:723
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:687
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:656
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:593
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:585
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:574
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:570
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:566
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:511
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:429
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:390
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:389
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:294
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:257
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:222
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:167
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:153
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:152
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:151
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:132
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:126
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:85
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:4
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8664
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:4207
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:11040
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7255
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1464
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1463
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1391
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1355
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1340
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1328
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1301
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1225
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1211
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1194
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1020
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:768
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:661
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:562
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:539
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:538
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:537
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:529
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:433
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:362
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:342
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:272
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:269
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:222
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:219
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:122
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:66
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:65
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:8
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:288
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3438
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3435
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2234
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1538
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1482
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1343
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1337
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1336
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1225
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1214
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1069
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1064
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1038
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:999
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:861
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:837
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:539
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:385
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:379
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:375
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:322
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:317
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:315
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:216
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:192
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:164
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:157
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:100
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:124
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3067
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:875
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:797
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:591
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2995
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5686
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:129
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3550
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1472
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1247
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1246
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1182
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1157
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1144
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1100
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:946
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:892
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:891
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:822
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:791
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:762
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:573
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:568
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:485
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:358
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:308
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:210
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:4
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:3377
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2657
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:438
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:6486
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8920
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8796
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8791
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2692
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2691
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2382
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2319
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2300
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2265
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2098
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2056
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2053
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2025
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1929
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1814
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1707
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1610
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1401
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1026
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1004
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1002
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:820
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:789
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:665
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:429
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:278
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:276
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:254
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:180
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:164
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5827
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:79
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:78
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:77
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5879
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15974
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2552
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2212
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2053
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1971
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1947
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1929
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1695
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1694
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1693
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1546
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1524
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1418
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1401
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1378
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:714
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:702
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:696
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:648
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:587
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:508
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:359
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3492
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:99
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:59
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:58
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2002
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2001
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1602
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5348
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ9552
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8587
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8160
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3633
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3632
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3623
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3621
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3571
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1449
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8311
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7892
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7888
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5560
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX6742
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2695
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2581
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2396
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2148
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2063
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1550
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1377
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1373
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1310
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1169
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1158
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1029
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1027
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1026
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:676
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:510
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA3403
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4671
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2197
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2181
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW3959
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW3958
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW3786
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BV2888
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV3408
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2012:BX0916
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2067
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1217
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0248
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0235
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9532
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8465
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7959
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX6916
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5158
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5126
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5113
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5112
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5014
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4693
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4559
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4099
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3828
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0663
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7945
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9234
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2861
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7647
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7290
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6859
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4235
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4211
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4201
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2795
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT6254
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT2520
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT2105
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BP7858
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5126
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU2795
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BR0301
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ0975
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ0968
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8769
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU2012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7070
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2084
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT1873
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2078
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0395
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ7977
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6702
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ4672
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3635
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3158
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3137
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3136
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2001
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1969
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1948
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9900
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9344
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9336
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP7871
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP5361
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3962
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3830
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3820
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP0294
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5819
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO1587
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO0080
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO0079
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO0077
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT7563
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP6640
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0363
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ6216
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ3553
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ3550
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ3545
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BM2522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN4162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM4214
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0783
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9114
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL9000
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL8998
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL6659
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL5543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL5538
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL4041
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7052
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7043
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK6926
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK6358
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3526
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN4162
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK5263
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK5257
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK2275
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ9180
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BI7119
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BI2160
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BH6018
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BK4866
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BK2083
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ9923
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ9783
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6747
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6744
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI4060
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG6577
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ3331
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ3329
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK3772
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2008:BD5788
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BD6352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3200
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3200
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3197
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3198
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8907
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8800
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8797
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7599
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5843
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2075
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3445
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3075
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:1194
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:881
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:4438
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:252
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:251
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:8503
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7676
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7674
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7671
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7054
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:6443
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:6441
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:6430
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5312
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5311
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4524
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:6239
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:6227
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8029
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4583
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3553
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2727
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:6352
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5690
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5681
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5680
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4529
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3191
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2560
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2122
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2120
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2119
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2118
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2116
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1771
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1740
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:566
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:562
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:553
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:550
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:989
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:968
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:813
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:753
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:358
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:725
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1472
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:834
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1410
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5340
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3703
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1818
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1480
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6438
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:10945
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:9401
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:9399
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8665
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7013
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6773
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:4126
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1799
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1797
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1449
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1395
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1394
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4554
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3621
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3620
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3049
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3046
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2398
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11469
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11244
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11167
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11151
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9638
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9635
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:8415
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6400
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6365
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3173
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2155
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1859
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:6266
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3022
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5286
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1995
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14213
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14207
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13653
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13626
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4298
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3911
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3910
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3909
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3907
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3905
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3904
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3903
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3902
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3901
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3899
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1663
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1662
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1660
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:729
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9377
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8920
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8252
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7383
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7379
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4928
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4926
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4590
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2504
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1224
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2433
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4843
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3500
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1932
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2698
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1917
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:251
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:250
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10678
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10292
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7835
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4768
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3316
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2911
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1995
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1994
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:507
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:8413
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:8331
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5972
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5955
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3884
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:5654
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2140
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1386
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6249
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4460
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4448
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4446
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4445
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4426
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4407
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4396
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4384
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:9850
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:6740
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:3330
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6738
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8934
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10551
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4284
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:394
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:381
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:238
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:233
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:269
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2017:529
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2017:528
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3640
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3402
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5685
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5664
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3003
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2340
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5774
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:3447
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:3445
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:698
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:9857
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:5460
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1676
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1675
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1008
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:5048
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4354
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4216
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4215
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4214
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4157
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9293
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7338
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7337
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7334
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7333
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4725
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3199
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3198
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2916
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2347
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2339
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2303
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1137
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:796
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:61
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:58
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:57
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:21
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:5
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2010
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1306
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:924
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5709
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:824
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:731
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9317
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7315
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4565
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:4278
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:6485
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6285
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6284
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1481
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:9991
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:5130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:3021
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:2893
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8919
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5900
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:3747
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:2074
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:2069
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:1844
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3994
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6697
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6693
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:4706
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:4705
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9965
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9141
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8799
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8790
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7498
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4737
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4099
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4098
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4097
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4096
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4095
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4094
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2553
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2301
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2300
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2063
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1723
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1577
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1573
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:420
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:274
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2015:4
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3795
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8135
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6944
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:4399
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:4398
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:7423
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:7422
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:76
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:13120
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:1355
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:357
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:6802
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:16010
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:4886
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:4885
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:4859
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:4854
Gerelateerd ECLI:NL:OGEABES:2014:7
Gerelateerd ECLI:NL:OGEABES:2014:6
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:445
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4504
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4592
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1604
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:8588
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:8587
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:8586
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3542
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ1174
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:13048
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ3942
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:8485
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0953
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8591
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8590
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8589
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8588
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8461
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8010
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1294
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BY0843
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BW6326
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX2902
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV2097
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW5705
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2012:BW8494
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BY1629
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BV9618
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3394
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW4337
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BZ5940
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BY0169
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY1867
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV8243
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4468
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP5216
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BU4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR5615
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR5610
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP7321
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2011:BR3508
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ7114
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BS1671
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BU8524
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BU8519
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2011:BQ6358
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BP6079
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU8574
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0365
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BL2283
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN8870
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BN0337
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BL9401
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4550
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BO4320
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BO4319
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6566
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9437
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BO8550
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BM6963
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN3079
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BK5168
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ2384
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BK6849
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BI2159
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2009:BI7926
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2009:BI7913
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2009:BI7905
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2009:BI7890
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2008:BD5584
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2008:BG9108
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2008:BF7625
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2008:BD9188
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2008:BD5800
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BG4257
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BD7877
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2008:BH1235
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2008:BG9873
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9775
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2008:BD8166
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0468
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0467
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0456
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0452
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0450
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0445
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0424
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0422
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BD6858