Hoge Raad, 30-05-2008 / C06/302HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BD2820
Datum30-05-2008
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Misleidende mededelingen bij het aanbieden van effecten in brochure; (art. 6:194 BW); maatstaf; vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geÔnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt; optreden als effectenbemiddelaar zonder de vergunning als bedoeld in art. 7 Wte 95; eigen schuld (art. 6:101 BW).
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
RvdW 2008, 565
Aansprakelijkheid voor misleidende prospectus. Brochure houdende aanbod effecten misleidend?; art. 6:194 BW; maatstaf; gewone consument; onrechtmatig handelen wegens overtreding art. 3 en 7 Wte?; eigen schuld ook bij niet professionele belegger?; aansprakelijkheid effectenbemiddelaar?; reikwijdte art. 3 en 7 Wte 95.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
NJB 2008, 1274
Misleidende brochure. Met behulp van een brochure zijn beleggers aangetrokken om deel te nemen in een project tot ontwikkeling van een stuk grond met thermale bron in Spanje. De brochure bevat een begroting van een financieel adviseur.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR (met noot)
H.M. Vletter-van Dort, A.C.W. Pijls
Ondernemingsrecht 2008, 104
Prospectusaansprakelijkheid: Hoge Raad geeft toetsingsmaatstaf voor misleidingsnorm ex art. 6:194 BW en casseert de door het hof geformuleerde schademaatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
Mediaforum 2008-7/8, p. 292-292
Art. 6:194 BW. Misleidende reclame. Effectenbrochure.

(X c.s. / TMF Financial Services)
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
ęJINĽ 2008/424
Onrechtmatige daad. Misleidende reclame. Misleidende effectenbrochure. Maatstaf "gewone" consument. Eigen schuld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR (met noot)
B.J. de Jong
JOR 2008/209
Onrechtmatige daad. Misleidende mededelingen bij aanbieden van effecten in brochure. Maatstaf voor schadebepaling. Causaal verband schade en onrechtmatig handelen. Afgeleide schade.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
JE 2008, 255
Aansprakelijkheid voor misleidende prospectus. Brochure houdende aanbod effecten misleidend? Maatstaf. Gewone consument. Onrechtmatig handelen wegens overtreding art. 3 en 7 Wte? Eigen schuld ook bij niet professionele belegger? Aansprakelijkheid effectenbemiddelaar? Reikwijdte art. 3 en 7 Wte 95.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
RAV 2008, 77
Onrechtmatige daad. Kunnen beleggers met recht stellen dat sprake is van een misleidende brochure terwijl zij zelf tamelijk ervaren zijn in het beleggen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR (met noot)
E.R. Schreuder
Bb 2008, 59
De toetsingsmaatstaf voor een misleidend prospectus.

(De Boer c.s. / TMF Financial Services).
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
RF 2008, 74
Onrechtmatige daad. Prospectusaansprakelijkheid. Welke rol speelt de ervaring van beleggers bij het oordeel over het misleidende karakter van een prospectus?

(A. de Boer e.a. / TMF Financial Services BV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
ęJAĽ 2008/133
Misleidende mededeling. Prospectus. Financieel adviseur.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR
FR 2009, nr. 1
Onrechtmatige daad, misleidende mededelingen bij aanbieden van effecten in brochure, causaal verband. (De Boer c.s. / TMF Financial Services BV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR (met noot)
J.B.M. Vranken
NJ 2010/622
Aansprakelijkheid voor misleidende prospectus. Brochure houdende aanbod effecten misleidend?; art. 6:194 BW; maatstaf; gewone consument; onrechtmatig handelen wegens overtreding art. 3 en 7 Wte?; eigen schuld ook bij niet professionele belegger?; aansprakelijkheid effectenbemiddelaar?; reikwijdte art. 3 en 7 Wte 95.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-05-2008, C06/302HR (met noot)
J.B.M. Vranken
Mediaforum 2011-2, p. 42-42
Art. 6:194 BW. Misleidende reclame. Effectenbrochure.

(X c.s. / TMF Financial Services)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2820 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2162 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:178 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2820 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA0587 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9239 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH2162 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7072
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:116
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:163
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5982
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:314
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4996
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9239
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ4830
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4769
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4407