Hoge Raad, 19-09-2008 / C07/040HR


ECLIECLI:NL:HR:2008:BD5520
Datum19-09-2008
InhoudsindicatieOvereenkomstenrecht. Borgtocht; geldigheid; indien in de borgtocht zelf geen maximumbedrag is overeengekomen en de verbintenis van de hoofdschuldenaar gedeeltelijk strekt tot voldoening van een bepaald bedrag en gedeeltelijk onbepaald is, brengt art. 7:858 BW mee dat de borgtocht geldig is voor zover deze betrekking heeft op het deel van de hoofdverbintenis dat tot voldoening van een bepaald bedrag strekt, en voor het overige niet geldig is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
NJB 2008, 1756
Particuliere borgtocht. Particulieren stellen zich borg voor de verplichtingen uit een 'huur- en bevoorraadingsovereenkomst' en een daarmee samenhangende overeenkomst van geldlening.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
RvdW 2008, 860
Particuliere borgtocht; maximum-bedrag als vormvereiste; partiŽle geldigheid borgtocht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
NJ 2008/508
Particuliere borgtocht; maximum-bedrag als vormvereiste; partiŽle geldigheid borgtocht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR (met noot)
O.N.S. Hakvoort, B. van der Heijden
Geldigheid van de particuliere borgtochtovereenkomst als in de borgtocht zelf geen maximumbedrag is overeengekomen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
ęJINĽ 2008/668
Borgtocht. Geldigheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
JOR 2008/323
Borgtochtovereenkomst. Indien in borgtocht zelf geen maximumbedrag is overeengekomen en verbintenis van hoofdschuldenaar gedeeltelijk strekt tot voldoening van bepaald bedrag en gedeeltelijk onbepaald is, is borgtocht slechts geldig voor zover deze betrekking heeft op deel van hoofdverbintenis dat tot voldoening van bepaald bedrag strekt.

(NV Creve Drinks / M.A. Fokker en J.A.C.M. Fokker-Urlus).
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
Journaal IF&Z 2008/384
Particuliere borgotcht. Omvang. Geldigheid.

(NV Creve Drinks / Fokker)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
FIP 2009, p. 3
Borgtocht tot maximumbedrag.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR (met noot)
M.J.R. Brons
Bb 2009, 8
De reikwijdte van art. 7:858 lid 1 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-09-2008, C07/040HR
Borgtocht. Is een borgtocht partieel geldig, indien de borgtocht zelf geen maximumbedrag bevat en de verbintenis van de hoofdschuldenaar deels strekt tot voldoening van een bepaald bedrag en deels onbepaald is?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD5520
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1188
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD5520
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2796
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5484
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1920
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:1386
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1091
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0206
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2171